PL | EN
Usługi integracji systemów pomiarów mikrometrami laserowymi.

Usługi integracji systemów pomiarów mikrometrami laserowymi.

Obecnie jesteśmy w trakcie czwartej rewolucji przemysłowej, nazywanej również Przemysłem 4.0 (Industry 4.0). Termin ten określa zmiany obejmujące społeczeństwo, przemysł i technologie wywołane cyfrową transformacją przemysłu. Nadaje ona nowe oblicze automatyzacji procesów pomiarowych oraz przetwarzaniu i gromadzeniu tych danych dzięki wykorzystaniu inteligentnych technologii.

Wymogi związane z działaniami produkcyjnymi w czasie rzeczywistym w wielu przypadkach oznaczają analizę i prezentacje wizualną danych pomiarowych już w momencie ich tworzenia. Dzięki temu możliwa jest minimalizacja czasu oczekiwania od momentu wygenerowania danych do czasu, kiedy wymagana jest reakcja.

Przykładem może być wykrycie błędu związanego z pomiarem średnicy filamentu, które wymaga wykonania czynności przy użyciu sprzętu w czasie rzeczywistym. W tym przypadku czas konieczny do przesłania danych do bazy danych przedsiębiorstwa i z powrotem do hali produkcyjnej jest zbyt długi.

Kluczowym czynnikiem jest przetworzenie danych w miejscu ich powstania i poinformowanie obsługi linii produkcyjnej. Proces ten powinien przebiegać równolegle do procesów systemowych całego przedsiębiorstwa.

Zaletą jest więc szybszy dostęp do informacji, krótsze czasy odpowiedzi i udoskonalone wykorzystanie przepustowości. Dane są przetwarzane i analizowane blisko punktu, w którym powstają, dzięki czemu skraca się czas ich dostarczania do operatora.

Wyposażenie komponentów i maszyn w czujniki i oprogramowanie umożliwiają pozyskiwanie danych w miejscu ich powstawania.

Co Sitech3D oferuje swoim klientom, aby sprostać obecnym wyzwaniom przemysłu 4.0 w zakresie pomiarów mikrometrami laserowymi?

Jesteśmy świadomi znaczenia danych pomiarowych dla naszych klientów. Proces rozpoczyna się od pozyskiwania danych pomiarowych, łączenia i wyświetlania wartości pomiarowych z różnych przyrządów pomiarowych.

Kluczowym czynnikiem jest wizualna prezentacja przetworzonych danych pomiarowych dla obsługi linii produkcyjnej oraz równoległe przesyłanie danych na serwer klienta w celu ich gromadzenia i przygotowywania statystyk i raportów.

Bardzo ważne są następujące kwestie dotyczące pomiarów mikromierzami laserowymi:

 • Możliwość dostosowania posiadanych i nowych systemów pomiarowych oraz oprogramowania integrującego do konkretnych indywidualnych potrzeb klienta.
 • Możliwość połączenia danych pomiarowych pochodzących z przyrządów pomiarowych różnych producentów i dostawców (Sikora AG, Zumbach AG, Sitech3D Sp. z o.o., Keyence Co, innych) w jeden integralny system pomiarowy.
 • Możliwość zastosowania wyświetlaczy o dużych przekątnych ekranu na poziomie 50-85 cali oraz pracujących z wysokimi rozdzielczościami 4K. Zastosowanie takich rozwiązań ułatwia wizualną prezentację danych pomiarowych oraz ich ocenę w krótszym czasie.

Przemysł 4.0 wprowadza wyzwania, rozumiane przez Sitech3D następująco:

 • Komunikacja maszyna-maszyna w oparciu o ustalone standardy komunikacyjne.
 • Komunikacja maszyna-człowiek oparta na przyrządach pomiarowych, które mogą pochodzić od różnych dostawców oraz na niezależnych od platform pomiarowych urządzeniach do wizualnej prezentacji danych pomiarowych.
 • Wzajemne połączenie oznacza, że dane te mogą być pobierane w czasie zbliżonym do rzeczywistego i zestawiane oraz wizualizowane na stanowiskach pracy oraz w centralnym punkcie.
 • To, co wcześniej można było zobaczyć bezpośrednio na komponentach i maszynach w hali produkcyjnej, można teraz wizualizować i monitorować za pomocą oprogramowania integrującego platformy pomiarowe. Rezultatem jest przejrzystość oraz możliwość gromadzenia i przetwarzania danych pomiarowych łącznie pomimo pochodzenia z różnych przyrządów pomiarowych.
 • Wszystkie dane są dostarczane na poziomie aplikacji, co ułatwia sprawdzenie, czy występuje problem lub odchylenie, a następnie określenie dokładnej natury problemu lub odchylenia. Umożliwia to znaczne skrócenie czasu reakcji.
 • System jest projektowany i tworzony indywidualnie dla klienta i pozwala na integracje urządzeń pracujących w różnych systemach komunikacji takich jak: Profinet, Profibus. Powerlink, Can, Canopen , RS 232, RS485.
 • Dane są prezentowane za pomocą serwera WWW, co daje użytkownikom dostęp do danych z dowolnego miejsca.
 • System tworzony przez Sitech3D może współpracować z przyrządami pomiarowymi różnych dostawców oraz co ważne może może współpracować z innymi czujnikami i może sterować urządzeniami znakującymi, tnącymi, innymi.

Korzyści dla klienta wynikające z połączenia przyrządów pomiarowych (mikrometrów laserowych) za pomocą sieci komunikacyjnych.

Wzajemne połączenie przyrządów pomiarowych stosowanych w produkcji i sieci komunikacyjnych jest niezwykle obiecujące. Szczególnie ważne może być integrowanie rozwiązań opartych o różne sieci komunikacyjne w jedną integralną całość. Dzięki inteligentnym czujnikom i oprogramowaniu, które mogą przetwarzać informacje, maszyny i dane procesowe mogą być analizowane w celu wdrożenia określonych rozwiązań optymalizacyjnych.

Sitech3D doskonale zdaje sobie sprawę z wyzwań związanych z dostarczaniem klientom odpowiednich systemów pomiaru, monitorowania i sterowania, które są w stanie zrealizować wizję i potrzeby klienta. Stosując uznane, zaawansowane standardy i ściśle współpracując z klientami, Sitech3D chce stać się niezawodnym, kompetentnym partnerem w dziedzinie pomiarów przemysłowych.

Mikrometry laserowe są dobrze dostosowane do pomiaru przedmiotów trudnych lub niemożliwych do zmierzenia przy użyciu konwencjonalnych przyrządów pomiarowych takich jak przedmioty z tworzyw sztucznych lub innych miękkich materiałów, które mogą zmienić kształt pod naciskiem.

Przykładowe zastosowania mikrometrów laserowych skanujących.

 • Pomiary średnicy i owalności prętów, rur, itp.
 • Pomiary średnicy i owalności filamentów do drukarek 3D.
 • Pomiary kształtu średnicy i owalności prętów, wałków, rur.
 • Pomiar odległości pomiędzy walcami.
 • Pomiar szerokości i długości.
 • Pomiar grubości i obrotu.
 • Pomiar pozycji przedniotów.

Mikrometry laserowe zakres oferty:

Laserowe mikromierze (mierniki średnicy) LDM:

Mikromierze laserowe przeznaczone do różnych zastosowań.     mikromierze laserowe przeznaczone do różnych zastosowań z wyświetlaczem dotykowym.

Rys.1 Przykładowe mikromierze laserowe przeznaczone do różnych zastosowań.

Laserowe mikromierze (mierniki wymiarów)  EECTRL:

Mikromierze laserowe przeznaczone do różnych zastosowań przemysłowych EECTRL.                               Mikromierz laserowy z sześcioma osiami pomiarowymi.

Rys.2 Przykładowe mikromierze laserowe przeznaczone do różnych zastosowań przemysłowych EECTRL oraz po prawej mikromierz  z sześcioma osiami pomiarowymi.

Pomiary wymiarów produktów zwłaszcza tych produkowanych w sposób ciągły lub tych których nie można mierzyć za pomocą przyrządów mechanicznych ze względu na możliwość uszkodzenia powierzchni lub ze względu na elastyczność, która wyklucza dokładny mechaniczny pomiar mikrometryczny jest niezwykle ważna z punktu widzenia powtarzalności i jakości. Jesteśmy w stanie dostarczyć zintegrowane systemy pomiarowe oparte o mikromierze laserowe które znajdują się w naszej ofercie oraz dokonać integracji z mikrometrami innych producentów. Równie ważne są pomiary drogi, czyli długości produkowanych wyrobów a w przypadku konieczności precyzyjnego ciecia wytłaczanych produktów możemy zintegrować z systemem oferowane przez SiTech3D wydajne noże obrotowe do ciecia które są oferowane jako jednostki niezależne lub zintegrowane z odciągami gąsienicowymi zapewniającymi stabilny transport wytłaczanego profilu. Podsumowując jesteśmy w stanie dostarczyć systemy mikrometrycznych pomiarów wymiarów geometrycznych w powiazaniu z systemami pomiaru drogi i długości oraz systemy precyzyjnego ciecia wytłaczanych produktów. Dane pomiarowe mogą być zapisywane do bazy danych w sposób ciągły i prezentowane graficznie na dowolnych wyświetlaczach w dowolnym miejscu.

Systemy pomiarowe oparte o mikrometry laserowe oferowane przez Sitech3D mogą być integrowane z nowymi lub istniejącymi liniami do produkcji przewodów, rur, rurek, drutów, filamentów, profili, itp. różnych producentów takich jak: Haake, Leistritz, Zamak Mercator, Coperion, Brabender oraz innych.

Zobacz także:

X

Poproś o kontakt

Imię i nazwisko:

Nazwa Firmy

e-mail

Telefon

Treść:


chat logo
Zadzwoń