PL | EN

Translation Disclaimer

Ta usługa może zawierać tłumaczenia automatyczne Google. Google wyłącza wszelkie wyraźne lub dorozumiane gwarancje związane z tymi tłumaczeniami, w tym wszelkie gwarancje dokładności i rzetelności, a także wszelkie dorozumiane gwarancje wartości handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw.

Strona firmy Sitech3D Sp. z o.o.. została przetłumaczona za pomocą oprogramowania do tłumaczenia obsługiwanego przez Tłumacza Google. Dołożono starań, aby zapewnić dokładne tłumaczenie, jednak żadne tłumaczenie automatyczne nie jest doskonałe i nie ma na celu zastąpienia ludzkich tłumaczy. Tłumaczenia są dostępne jako usługa dla użytkowników firmy Sitech3D Sp. z o.o. i są dostarczane bez zobowiązań (na zasadzie „tak jak są”). Nie udziela się żadnej gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej, co do dokładności, rzetelności ani poprawności jakichkolwiek tłumaczeń z języka na jakikolwiek inny język. Niektóre treści (takie jak obrazy, filmy, itp.) mogą nie być dokładnie przetłumaczone ze względu na ograniczenia oprogramowania tłumaczącego.

Tekst w języku Polskim stanowi oficjalną wersję strony. Wszelkie rozbieżności lub różnice powstałe w tłumaczeniu nie są wiążące i nie mają skutków prawnych w zakresie zgodności lub egzekwowania praw. W razie wątpliwości co do tego, czy informacje na przetłumaczonej stronie są dokładne, należy pamiętać, że wersja w języku Polskim jest oficjalną wersją strony.


X

Poproś o kontakt

Imię i nazwisko:

Nazwa Firmy

e-mail

Telefon

Treść:


chat logo
Zadzwoń