PL | EN
<
Laserowy miernik średnicy mikrometr LDM
>
Laserowe mikromierze do pomiarów wymiarów geometrycznych > Laserowe mierniki wymiarów LDM poznaczone do linii produkcyjnych

Laserowy miernik średnicy mikrometr LDM

Laserowe mikromierze oraz mierniki średnicy LDM.

Laserowe mikromierze oraz mierniki średnicy LDM.

left
Laserowe mikromierze oraz mierniki średnicy LDM.
Dwuosiowy mikrometr laserowy [miernik średnicy] 145mm.
Laserowe mikromierze LDM-1025 i LDM-2025.
Przyrząd do pomiarów wałków za pomocą mikromierza laserowego-2.
Laserowy mikromierz do pomiarów małych średnic.
Dwuosiowy mikrometr laserowy [miernik średnicy] 55mm.
Przyrząd do pomiarów wałków za pomocą mikromierza laserowego-1.
Dwuosiowy mikrometr laserowy [miernik średnicy] 20mm.
Trzy osiowy miernik średnicy i owalności 25mm.
Jednoosiowy mikrometr laserowy 95mm.
Dwuosiowy mikrometr laserowy [miernik średnicy] 45mm.
Jednoosiowy mikrometr laserowy 20mm.
Jednoosiowy mikrometr laserowy 95mm.
Dwuosiowy mikrometr laserowy [miernik średnicy] 95mm.
Jednoosiowy mikrometr laserowy 45mm.
Dwuosiowy mikrometr laserowy [miernik średnicy] na podstawie.
Wyświetlacz dwuosiowego mikrometru laserowego.
right
Urządzenia pomiarowe LDM realizują bezkontaktowy pomiar online za pomocą mikrometrycznego skanera laserowego.

Przyrządy mogą dokonywać w zależności od wersji, pomiarów: jednoosiowych [oś X], dwuosiowych [oś XY], trzyosiowych [oś XYZ]. Mikrometry jednoosiowe mogą być zestawiane do pomiaru nawet sześciu osi. Mają zastosowanie do pomiaru i kontroli średnicy: filamentów, prętów, rur z tworzywa sztucznego oraz drutów metalowych, szkła, rur i kabli itp.

Wyświetlacz może jednocześnie pokazywać średnią wartość średnicy i owalność.
Mierniki mogą integrowane pod względem automatyki z liniami produkcyjnymi, bazami danych pomiarowych oraz centrami nadzoru produkcji.

Mierniki LDM mogą być integrowane z miernikami innych producentów w jednym systemie zarzadzania pomiarami.
Dane techniczne urządzenia
Dane techniczne laserowych mierników średnicy   Jednoosiowy Dwuosiowy Trzyosiowy  
      
Typ urządzenia LDM 20  LDM 20 HI    
Zakres pomiarowy [mm] 0,1 - 20    
Rozdzielczość pomiaru [mm] 0,0001    
Dokładność [+/-] 0,0005    
      
Typ urządzenia LDM 25  LDM 25 LDM 25XY FDM 28XYZ  
Zakres pomiarowy [mm] 0,1 - 20 0,1 - 20 0,001 - 25  
Rozdzielczość pomiaru [mm] 0,001 0,001 0,001  
Dokładność [+/-] 0,001 0,001 0,001  
      
Typ urządzenia LDM 50  LDM 50 LDM 50XY   
Zakres pomiarowy [mm] 0,2 - 45 0,2 - 45   
Rozdzielczość pomiaru [mm] 0,002 0,001   
Dokładność [+/-] 0,001 0,002   
      
Typ urządzenia LDM 60   LDM 60XY   
Zakres pomiarowy [mm]  0,2 - 55   
Rozdzielczość pomiaru [mm]  0,001   
Dokładność [+/-]  0,002   
      
Typ urządzenia LDM 100  LDM 100 LDM 100XY   
Zakres pomiarowy [mm] 0,2 - 95 0,2 - 95   
Rozdzielczość pomiaru [mm] 0,01 0,001   
Dokładność [+/-] 0,001 0,002   
      
Typ urządzenia LDM 150  LDM 150 LDM 150XY   
Zakres pomiarowy [mm] 0,2 - 145 0,4 - 145   
Rozdzielczość pomiaru [mm] 0,01 0,01   
Dokładność [+/-] 0,001 0,001   
      
Typ urządzenia LDM 210  LDM 210    
Zakres pomiarowy [mm] 0,2 - 205    
Rozdzielczość pomiaru [mm] 0,001    
Dokładność [+/-] 0,002    
      
Typ urządzenia LDM 380  LDM 380    
Zakres pomiarowy [mm] 0,2 - 375    
Rozdzielczość pomiaru [mm] 0,001    
Dokładność [+/-] 0,002    
      
Pomiar/laser  Skanowanie laserowe- widoczny czerwony laser półprzewodnikowy  
Moc wyjściowa lasera [mW] 2  
Komunikacja  RS-485 RS-485 RS-485  
Temperatura pracy [°C] -10 do 50 -10 do 50 -10 do 50  
Wilgotność [%] <85% wilgotności względnej  
Rodzaj pracy  Tryb ciągły Tryb ciągły Tryb ciągły 
Opis techniczny

Mikrometr mechaniczny ręczny budowa i zasada działania.

Mikrometry to narzędzia pomiarowe, które umożliwiają precyzyjne pomiary mechaniczne.
Mikrometry mechaniczne osiągają dokładność 0,01mm. Są stosowane w zakładach przemysłowych, a także w gospodarstwach domowych oraz przez majsterkowiczów. Dzięki możliwości wykonywania dokładnych pomiarów przy stosunkowo nieskomplikowanej konstrukcji i łatwej obsłudze, mikrometry cieszą się zainteresowaniem wśród użytkowników, stanowiąc dobrą alternatywę wszędzie tam, gdzie dokładność pomiaru suwmiarką okazuje się niewystarczająca. Mikrometr pozwala na pomiary wymiarów zewnętrznych, pomiary szerokości otworów, głębokości otworów lub grubości elementów.


Rodzaje mikrometrów mechanicznych

Mikrometry mechaniczne są przeznaczone do różnych zastosowań. Posiadają różnice w konstrukcji i w sposobie odczytywania wyników. Mikrometry dzielimy na:

Ręczne mikrometry są powszechnie stosowane, są łatwe w użyciu i zapewniają dokładność pomiaru rzędu 0,01 mm. Jednak mechaniczna śruba mikrometryczna nie jest wystarczająco dokładna dla zastosowań wymagającej większej precyzji pomiarów. Mikrometry mechaniczne nie mogą być stosowane do pomiarów bezkontaktowych prowadzonych w sposób ciągły. Z tego powodu do pomiarów o bardzo wysokiej dokładności prowadzonych w sposób ciągły bez kontaktu fizycznego z mierzonym obiektem zostały zbudowane mikrometry laserowe.

Mikrometr laserowy jest zbudowany z nadajnika oraz odbiornika promieniowania laserowego. Nadajnik oświetla mierzony przedmiot światłem lasera, które jest ukształtowane w wiązkę za pomocą układu optycznego. Odbiornik jest zbudowany również z układu optycznego, który kieruje wiązkę światła na detektor. Detektor jest zbudowany z matrycy światłoczułej o wysokiej rozdzielczości. Wiązka laserowa jest skanowana ze stałą prędkością, a każdy obiekt w wiązce spowoduje cień na czas proporcjonalny do jego wielkości. Obliczając czas, w którym odbiornik nie odbiera światła i znając prędkość skanowania, można obliczyć dokładny rozmiar obiektu.

Zaletami mikrometrów laserowych są ich wysoka dokładność nie gorsza niż 0,001 mm, wysokie prędkości skanowania i względna łatwość obsługi. Mikrometry laserowe mogą być wykorzystywane do wymiarowania obiektów oraz jako pomocne narzędzia pomocnicze w pomiarach. Mikrometry laserowe mogą dokonywać pomiarów w sposób ciągły bez fizycznego kontaktu z mierzonym obiektem. Ważną zaletą mikrometrów laserowych jest możliwość dokonywania pomiarów w wielu osiach jednocześnie oraz dostarczanie wyników pomiarów w postaci danych cyfrowych.

Optyczne mikrometry laserowe.

Mikrometry optyczne mają długą historię, a pierwszy wynalazek przypisuje się Jamesowi Wattowi w 1770 r. Podczas gdy zasada stosowania źródła światła i elementów optycznych oraz detektora światła niewiele się zmieniła, zastosowanie jasnych, wiązek laserowych oznaczało osiągnięcie jest jeszcze większej precyzji pomiarów. Obecnie osiągalna jest dokładność < 1 µm, a miniaturyzacja źródeł promieniowania laserowego i detektorów oznacza, że mikrometry optyczne mogą być teraz nawet przenośnymi urządzeniami.

Podstawą działania lasera jest emisja kwantów energii w ośrodku wzmacniającym, wymuszona poprzez dostarczenie energii.. Działanie lasera polega na wzbudzeniu oscylacji ośrodka optycznie czynnego a następnie wyzwoleniu energii w postaci kwantu spójnego promieniowania monochromatycznego. Promieniowanie laserowe charakteryzuje się wysokim stopniem spójności, monochromatyczności i ukierunkowania. Kąt rozbieżności emitowanej wiązki promieniowania jest niski i zwykle nie przekracza kilku miliradianów. Oprócz możliwości skupienia całej energii promieniowania lasera w bardzo wąskim paśmie widma i małym kącie bryłowym, można ten sam efekt uzyskać w odniesieniu do czasu. Szeroki zakres zastosowań laserów wiąże się z ich bogatym asortymentem i parametrami, które muszą być ściśle dobrane do potrzeb użytkownika. Laser emituje promieniowanie zazwyczaj o jednej lub kilku długościach fal i określonym zakresie mocy przystosowanym do danego zastosowania.

Zdolność do kolimacji wiązek laserowych daje mikrometrom optycznym opartym na laserach znaczną przewagę, ponieważ oznacza mniej rozproszonego światła na krawędziach mierzonego obiektu. Wiele rozproszonych odbić lub duża ilość światła rozproszonego powoduje powstanie niepożądanego sygnału tła i zmniejsza kontrast. Słaby kontrast oznacza pogarszający się stosunek sygnału do szumu i potencjalnie utrudnia dokonanie precyzyjnego pomiaru.

Zastosowania mikrometrów laserowych.

Jednym z kluczowych zastosowań mikrometrów laserowych jest dokonywanie pomiarów bez kontaktu z mierzonym obiektem. Możliwość wykonywania pomiarów jednoosiowych, dwuosiowych oraz w większej ilości osi za pomocą mikrometrów laserowych oznacza, że można ich używać do rekonstrukcji obiektu w wielu wymiarach. Możliwość szybkiego skanowania obiektów bez przerywania procesu przetwarzania przemysłowego oznacza, że systemy sprzężenia zwrotnego w locie mogą być wdrażane w celu zaawansowanej kontroli procesu. Zastosowanie wielu osi pomiarowych pozwala nie tylko mierzyć obiekt, możliwa jest kontrola powierzchni, ponieważ mierząc w trzech lub większej ilości osi możemy wykrywać niejednorodności powierzchni mierzonego obiektu. Możemy wykrywać np. wypukłości na powierzchni mierzonego obiektu jak rurka lub filament.

Przyrządy do pomiarów wałków za pomocą mikromierza laserowego.

Przyrzad do pomiarów wałków za pomocą mikromierza laserowego.

Rys.1 Przyrząd do pomiarów wałków za pomocą mikromierza laserowego-1.

Przyrząd do pomiarów wałków za pomocą mikromierza laserowego-2.

Rys.2 Przyrząd do pomiarów wałków za pomocą mikromierza laserowego-2.

Przyrząd do pomiarów  włókien światłowodowych (Optical Fiber) za pomocą mikromierza CCD.

Przyrząd do pomiarów włókien światłowodowych (Optical Fiber) za pomocą mikromierza CCD

Dane techniczne:

Model Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność Laser Pobór mocy
CDM-03 0,01mm-2mm 0,001 0,02%x(odczyt) +/-0,001mm Czerwony<2 mW 30 W

Pomiar: Pomiar CCD Green Ray.
Napięcie robocze: 230 V 50 - 60 Hz.
Temperatura pracy: -10 - 40°C.
Wilgotność: < 85% RH
Tryb pracy: ciągły.
Wymiary: Głowica pomiarowa: 372 mm × 360 mm × 60 mm.

Może być wyposażony w zdalny kontroler DDC-5 lub DDC-5200.

Rys.3 Przyrząd do pomiarów włókien światłowodowych (Optical Fiber) za pomocą mikromierza CCD.

Wysoka rozdzielczość przestrzenna pomiarów laserowych mikrometrów sprawia, że idealnie nadają się do złożonych zadań produkcyjnych, które wymagają wysokiego stopnia precyzji.

Postępy w mikrometrach laserowych.

Mikrometry laserowe są obecnie integrowane z bardziej złożoną robotyką, aby tworzyć zaawansowane systemy pomiarowe zdolne do analizowania wymiarów materiałów. W przypadku zastosowań wymagających małych zakresów tolerancji, stale poprawiająca się dokładność mikrometrów laserowych jest bardzo atrakcyjna, podobnie jak możliwość pomiaru obiektów o bardziej złożonych kształtach. Tradycyjnie takie pomiary musiałyby być wykonywane w trybie offline przy użyciu technik mikroskopowych, takich jak mikroskopia optyczna.

Ulepszone możliwości źródeł światła laserowego i detektorów są ważne dla dalszego rozwoju mikrometrów laserowych. W przypadku rewolucji przemysłowej 4.0 w produkcji, gdzie istnieje nacisk na większy stopień zautomatyzowania produkcji, wykrywanie i analiza online stają się krytyczne.
Aby zapewnić prawdziwą kontrolę procesu za pomocą mikrometrów laserowych, prędkości skanowania muszą być bardzo duże. Tam, gdzie pożądana jest większa dokładność i precyzja, rosną również wymagania dotyczące kolimacji lasera i rozmiaru plamki. Mikrometry laserowe są szeroko stosowanym narzędziem, a ich zdolność do wykonywania pomiarów bezkontaktowych oznacza, że prawdopodobnie tak pozostanie w nowej erze automatyzacji procesów produkcji.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje o naszych produktach były poprawne merytorycznie. Prosimy dane techniczne urządzeń traktować jako orientacyjne, ponieważ w sposób ciągły doskonalimy nasze produkty dostosowując je do zmieniających się technologii. Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu artykułów Kodeksu Cywilnego

X

Poproś o kontakt

Imię i nazwisko:

Nazwa Firmy

e-mail

Telefon

Treść:


chat logo
Zadzwoń