PL | EN
<
Wytłaczarka laboratoryjna LE-2CC 2x12 mm
>
Miniaturowe wytłaczarki laboratoryjne > Wytłaczarki laboratoryjne dwuślimakowe
Wytłaczarka laboratoryjna LE-2CC 2x12 mm z podajnikiem grawimetrycznym.

Wytłaczarka laboratoryjna LE-2CC 2x12 mm z podajnikiem grawimetrycznym.

left
Wytłaczarka laboratoryjna LE-2CC 2x12 mm z podajnikiem grawimetrycznym.
Wytłaczarka laboratoryjna LE-2CC 2x12 mm z podajnikiem grawimetrycznym farmaceutyczna.
Wytłaczarka laboratoryjna LE-2CC 2x12 mm z podajnikiem stożkowym.
Wytłaczarka laboratoryjna LE-2CC 2x12 mm z podajnikiem stożkowym farmaceutyczna.
Wytłaczarka laboratoryjna LE-2CC 2x12 mm farmaceutyczna.
Wytłaczarka laboratoryjna LE-2CC 2x12 mm.
Wytłaczarka laboratoryjna LE-2CC 2x12 mm z odgazowaniem cylindra.
Wytłaczarka laboratoryjna LE-2CC 2x12 mm miniaturowa.
right

Wytłaczarka laboratoryjna LE-2CC 2x12 mm

Wytłaczarka dwuślimakowa laboratoryjna LE- 2CC 2x12 mm umożliwia testowanie materiałów przed produkcją oraz prowadzenie badań nowych materiałów polimerowych.

Rynek tworzyw sztucznych zawsze chce więcej nowych technologii. Rynek tworzyw sztucznych domaga się obecnie coraz bardziej złożonych, szybszych, inteligentniejszych i lepszej jakości rozwiązań w zakładach wytłaczania. Wiąże się to z optymalizacją urządzeń, materiałów, procesów i technologii. Innowacyjność ma kluczowe znaczenie w technologii wytłaczania tworzyw sztucznych.
Ewolucja materiałów podstawowych, kompozytów oraz mieszanin polimerów oraz wytłaczania reaktywnego staje się wyzwaniem w zakresie badań procesu wytłaczania tworzyw sztucznych. Dynamicznie rozwija się rynek filamentów stosowanych w drukarkach 3D. Filamenty stają się coraz bardziej wyrafinowanymi produktami, są to mieszanki polimerów, kompozyty z minerałami, proszkami metali, włóknami naturalnymi oraz syntetycznymi.
Z tego powodu producenci wytłaczarek laboratoryjnych i urządzeń towarzyszących dostosowują się do nowych i zróżnicowanych materiałów oraz kompozytów tworzyw polimerowych. Klienci poszukują łatwości użytkowania i elastyczności przetwarzania polimerów. Przepisy rządowe dotyczące bezpieczeństwa i środowiska stanowią nieustanne wyzwanie dla przemysłu tworzyw sztucznych i polimerów. Klienci poszukują wytłaczarek laboratoryjnych, które mogą skutecznie i wiarygodnie symulować urządzenia produkcyjne w procesie badań tworzyw sztucznych i polimerów. Laboratoria wykorzystują wytłaczarki do opracowywania nowych mieszanek, kompozytów lub do zapewnienia jakości własnych systemów wytłaczania.

Wytłaczarki laboratoryjne do tworzyw polimerowych Sitech3D zapewniają naukowcom wysoką zdolność do odwzorowania i projektowania procesów przemysłowych w warunkach laboratorium badawczego. Ze względu na wysoką złożoność procesu wytłaczania, wytłaczarka badawcza powinna posiadać wszystkie możliwości wytłaczarek przemysłowych a nawet je przewyższać pod względem parametrów technicznych oraz funkcjonalności.
Dane techniczne urządzenia
Średnica ślimaków wytłaczarki wytłaczarki:2 x 12 mmWymienne powierzchnie robocze cylindra:Tak
Długość ślimaków wytłaczarki:40 - 48 L/DCylinder dzielony w poziomie:Tak
Segmentowa konstrukcja ślimaków wytłaczarki:Tak Porty górne dozowania i pomiarowe [co 4D porty boczne co 8D]:Tak
Praca współbieżna ślimaków wytłaczarki:Tak Systemy dozowania wolumetryczne i grawimetryczne:Tak
Praca przeciwbieżna ślimaków wytłaczarki:Tak Strefowy system chłodzenia cylindra:Tak
Maksymalny moment obrotowy na ślimak wytłaczarki:9 NmStrefa zasypu chłodzona wodą z własną chłodnicą w obiegu zamkniętym:Tak
Maksymalne obroty ślimaków wytłaczarki:600 - 1200 obr/minAutomatyczna zmiana konfiguracji ze współbieżnej na przeciwbieżną:Tak
Dostępna moc modułu napędowego:2,2 kWŚlimaki współbieżne wytłaczarki:Tak
Maksymalna gęstość mocy:10,92 Nm/cm3Ślimaki przeciwbieżne wytłaczarki:[opcja]
Maksymalna temperatura pracy układu uplastyczniającego - stal azotowana:400/450 ℃Sterownik PLC czasu rzeczywistego oraz Ethernet:Tak
Maksymalna temperatura pracy układu uplastyczniającego - stal kwasoodporna:270 ℃Wkładki do cylindra i ślimaki azotowane wytłaczarki:[opcja]
System chłodzenia cylindra - powietrzny niezależny dla każdej strefy co 4D:Tak Wkładki do cylindra i ślimaki kwasoodporne hartowane wytłaczarki:[opcja]
System chłodzenia strefy karmienia - wodny ciśnieniowy z własną chłodnicą oraz pompą:Tak Wkładki do cylindra wykonane w technologii HIPP:[opcja]
Pomiar i regulacja temperatury dla każdej strefy cylindra i głowicy:Tak Dozowniki boczne [Side feeder]:[opcja]
Pomiar momentu obrotowego ślimaków wytłaczarki:Tak System odgazowania:[opcja]
Pomiar siły osiowej działającej na ślimaki wytłaczarki:Tak Dozowanie płynów do zasypu pompą perystaltyczną:[opcja]
Pomiar ciśnienia i temperatury materiału:Tak Dozowanie płynów do cylindra pod wysokim ciśnieniem pompą zębatą:[opcja]
Pomiar obciążenia napędu:Tak Dozowanie gazów do cylindra pod cisnieniem:[opcja]
Zapis i archiwizacja danych pomiarowych oraz receptur:Tak Wifi i sterowanie z tabletu:[opcja]
Pomiar zużywanej energii elektrycznej:Opcja Zdalny nadzór i diagnoza serwisowa:[opcja]
Ważne cechy użytkowe
Nowy podpis
Możliwość pomiaru temperatur oraz ciśnień stopu w każdej strefie.
Dowolnie konfigurowane porty cylindra.
Możliwość precyzyjnej kalibracji termicznej cylindra.
Wymienne wkładki cylindra.
Możliwość stosowania ślimaków współbieżnych oraz przeciwbieżnych o konstrukcji segmentowej.
Integracja dozowników grawimetrycznych oraz wolumetrycznych dla granulek proszków , cieczy i gazów.
System grzania i chłodzenia cylindra zapewnia dokładną i wiarygodną regulacje temperatury każdej strefy.
Wysoka szybkość nagrzewania i chłodzenia cylindra dla wszystkich stref.
Cyfrowy system sterowania i komunikacji.
Ważne cechy użytkowe
Funkcjonalności cylindra zapewniające wygodną obsługę wytłaczarki LE-2CC 2x12 mm.
Zdalne bezprzewodowe sterowanie z poziomu tabletu.
Systemy dozowników bocznych.
Spersonalizowane programy użytkowe.
Ważne cechy użytkowe
Wytłaczarki LE-2CC 2x12 mm są przystosowane do współpracy z wtryskarką kształtek do badań w ramach stanowiska badawczego.
System sterowania wytłaczarki LE-2CC 2x12 mm pozwala na sterowanie wszystkimi urządzeniami w linii laboratoryjnej do wytłaczania z poziomu jednego ekranu operatora nawet wtedy, kiedy te urządzenia posiadają własne interfejsy użytkownika (HMI).
Wytłaczarka LE-2CC 2x12 mm jest dostępna w wielu wersjach wykonania i wyposażenia oraz w wersji blatowej.
Cylinder wytłaczarki posiada budowę modułową z wymiennymi wkładkami, wykonanemi ze stali azotowanej, AISI 440C lub innej. Możliwa jest łatwa zmiana konfiguracji cylindra w trakcie użytkowania.
Ważne cechy użytkowe
W ofercie firmy Sitech3D znajdują się, wytłaczarki laboratoryjne, jedno- i dwuślimakowe, ze ślimakami stożkowymi i równoległymi, oraz urządzenia peryferyjne. Badaniom mogą być poddawane wszelkie tworzywa sztuczne z różnymi dodatkami i wypełniaczami.
Przykładowe polimery które można przetwarzać za pomocą wytłaczarek Sitech3D
PI-Poliimid
TPI-Poliimid termoplastyczny
PAI-Poliamidoimid
PFSA-Kwas perfluorosulfonowy
PAEK-Poliaryloeteroketon
PEEK-Polieteroeteroketon
EAP-Polimer elektroaktywny
PFPE-Perfluorowany polieter
FFKM-Kauczuk perfluorowy
FFPM-Kauczuk perfluorowy
PPSU-Polisulfon fenylenu
PB- Polibutylen
PESU-Polieterosulfon
PSU-Polisulfon
PFA-Perfluoroalkoksy
MFA-Kopolimer tetrafluoroetylenu i perfluorometylowinyloeteru
PVDV-Polifluorek winylidenu
PTFE-Politetrafluoroetylen teflon
ECTFE-Kopolimer etylenu i chlorotrifluoroetylenu
PARA-Półaromatyczne poliaryloamidy
PPA-Poliftalamid
PVDC-Polimer chlorku poliwinylidenu
FKM-Kauczuk Fluorowy
Elastomery
XL-HFFR-Sieciowalny środek zmniejszający palność bez halogenowy
PC-Poliwęglan
PPC-Kopolimer polipropylen
PMMA-Polimetakrylan Metylowy
ABS-Akrylonitryl butadien i styren
PVC-Polichlorek Winylu
PBT- Politereftalan butylenu
PET-Politereftalan etylenu
PCM-Polymer Compound Material
PA-Poliamidy
UHMWPE-Polietylen o ultra wysokiej masie cząsteczkowej
EVA-Kopolimer etylenu i octanu winylu
EPDM-Terpolimer etylenowo-propylenowo-dienowy
EPR -Kauczuk etylenowo-propylenowy
TPU - Termoplastyczny Elastomer Poliuretanowy
PS-Polistyren
PVC-Polichlorek Winylu
PP- Polipropylen
HDPE-Polietylen o dużej gęstości
LDPE-Polietylen o małej gęstości
Polimery amorficzne Polimery semi - krystaliczne Elastomery

Opis techniczny


Inne produkty z tej kategorii   >

Wytłaczarka laboratoryjna LE-2CC 2x16 mm

Wytłaczarka laboratoryjna LEC- 2CC 20 ml Stożkowa

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje o naszych produktach były poprawne merytorycznie. Prosimy dane techniczne urządzeń traktować jako orientacyjne, ponieważ w sposób ciągły doskonalimy nasze produkty dostosowując je do zmieniających się technologii. Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu artykułów Kodeksu Cywilnego

X

Poproś o kontakt

Imię i nazwisko:

Nazwa Firmy

e-mail

Telefon

Treść:


chat logo
Zadzwoń