PL | EN
<
Wytłaczarka laboratoryjna LEC- 2CC 20 ml Stożkowa
>
Miniaturowe wytłaczarki laboratoryjne > Wytłaczarki laboratoryjne dwuślimakowe
Wytłaczarka laboratoryjna LEC- 2CC 20 ml Stożkowa z podajnikiem grawimetrycznym i podajnikiem pojedynczych granulek.

Wytłaczarka laboratoryjna LEC- 2CC 20 ml Stożkowa z podajnikiem grawimetrycznym i podajnikiem pojedynczych granulek.

left
Wytłaczarka laboratoryjna LEC- 2CC 20 ml Stożkowa z podajnikiem grawimetrycznym i podajnikiem pojedynczych granulek.
Wytłaczarka laboratoryjna LEC- 2CC 20 ml Stożkowa.
Wytłaczarka laboratoryjna LEC- 2CC 20 ml Stożkowa z podajnikiem grawimetrycznym.
Wytłaczarka laboratoryjna LEC- 2CC 20 ml Stożkowa modułowa z niezależnym modułem napędowym
Układ uplastyczniający laboratoryjnej wytłaczarki stożkowej.
right

Wytłaczarka laboratoryjna LEC- 2CC 20 ml Stożkowa

Wytłaczarki dwuślimakowe laboratoryjne LEC-2CC 20 ml umożliwiają testowanie materiałów przed produkcją oraz prowadzenie badań nowych materiałów polimerowych.

Rynek tworzyw sztucznych zawsze chce więcej nowych technologii. Rynek tworzyw sztucznych domaga się obecnie coraz bardziej złożonych, szybszych, inteligentniejszych i lepszej jakości rozwiązań w zakładach wytłaczania. Wiąże się to z optymalizacją urządzeń, materiałów, procesów i technologii. Innowacyjność ma kluczowe znaczenie w technologii wytłaczania tworzyw sztucznych.
Ewolucja materiałów podstawowych, kompozytów oraz mieszanin polimerów oraz wytłaczania reaktywnego staje się wyzwaniem w zakresie badań procesu wytłaczania tworzyw sztucznych. Dynamicznie rozwija się rynek filamentów stosowanych w drukarkach 3D. Filamenty stają się coraz bardziej wyrafinowanymi produktami, są to mieszanki polimerów, kompozyty z minerałami, proszkami metali, włóknami naturalnymi oraz syntetycznymi.
Z tego powodu producenci wytłaczarek laboratoryjnych i urządzeń towarzyszących dostosowują się do nowych i zróżnicowanych materiałów oraz kompozytów tworzyw polimerowych. Klienci poszukują łatwości użytkowania i elastyczności przetwarzania polimerów. Przepisy rządowe dotyczące bezpieczeństwa i środowiska stanowią nieustanne wyzwanie dla przemysłu tworzyw sztucznych i polimerów. Klienci poszukują wytłaczarek laboratoryjnych, które mogą skutecznie i wiarygodnie symulować urządzenia produkcyjne w procesie badań tworzyw sztucznych i polimerów. Laboratoria wykorzystują wytłaczarki do opracowywania nowych mieszanek, kompozytów lub do zapewnienia jakości własnych systemów wytłaczania.

Wytłaczarki laboratoryjne do tworzyw polimerowych Sitech3D zapewniają naukowcom wysoką zdolność do odwzorowania i projektowania procesów przemysłowych w warunkach laboratorium badawczego. Ze względu na wysoką złożoność procesu wytłaczania, wytłaczarka badawcza powinna posiadać wszystkie możliwości wytłaczarek przemysłowych a nawet je przewyższać pod względem parametrów technicznych oraz funkcjonalności.
Dane techniczne urządzenia
Ilość ślimaków wytłaczarki:2 szt.Zapis i archiwizacja danych pomiarowych oraz receptur:Tak
Objętość układu uplastyczniającego:od 5 do 20 mlPomiar zużywanej energii elektrycznej:Opcja
REM-2CA 5 ml [wymienna wkładka cylindra]:Tak Cylinder dzielony w poziomie:Tak
REM-2CA 10 ml [wymienna wkładka cylindra]:Tak Regulacja szczeliny pomiędzy cylindrem a ślimakami [precyzyjna mechaniczna regulacja położenia ślimaków wzdłuż osi podłużnej]:Tak
REM-2CA 15 ml [wymienna wkładka cylindra]:Tak Systemy dozowania wolumetryczne i grawimetryczne:Tak
REM-2CA 20 ml [wymienna wkładka cylindra]:Tak Strefowy system chłodzenia cylindra:Tak
Praca współbieżna i przeciwbieżna ślimaków wytłaczarki:Tak Strefa zasypu chłodzona wodą z własną chłodnicą w obiegu zamkniętym:Tak
Konstrukcja ślimaków wytłaczarki:monolityczna Ślimaki współbieżne wytłaczarki:Tak
Maksymalny moment obrotowy:60 NmŚlimaki przeciwbieżne wytłaczarki:[opcja]
Maksymalna prędkość obrotowa ślimaków wytłaczarki:600 obr/minSterownik PLC czasu rzeczywistego oraz Ethernet:Tak
Liczba stref grzewczych:5 szt.Dodatkowy port w połowie długości cylindra [dozowanie/odgazowanie/przedmuch gazem]:Opcja
Maksymalna temperatura pracy układu uplastyczniającego - stal azotowana:400 ℃Pomiar siły działającej na ślimaki wytłaczarki:Opcja
Maksymalna temperatura pracy układu uplastyczniającego - stal kwasoodporna:270 ℃Wkładki do cylindra i ślimaki azotowane wytłaczarki:[opcja]
System chłodzenia cylindra - powietrzny niezależny dla każdej strefy :Tak Wkładki do cylindra i ślimaki kwasoodporne hartowane wytłaczarki:[opcja]
System chłodzenia strefy karmienia - wodny ciśnieniowy z własną chłodnicą oraz pompą:Tak Wkładki do cylindra wykonane w technologii HIPP:[opcja]
System przedmuchiwania gazem obojętnym:Tak System odgazowania:[opcja]
Maksymalna moc napędu:3 kWDozowanie płynów do zasypu:[opcja]
Pomiar i regulacja temperatury dla każdej strefy cylindra i głowicy:Tak Dozowanie płynów do cylindra pod ciśnieniem:[opcja]
Pomiar momentu obrotowego ślimaków wytłaczarki:Tak Dozowanie gazów do cylindra pod ciśnieniem:[opcja]
Pomiar siły osiowej działającej na ślimaki wytłaczarki:Tak Wifi i sterowanie z tabletu:[opcja]
Pomiar ciśnienia i temperatury materiału:Tak Zdalny nadzór i diagnoza serwisowa:[opcja]
Pomiar obciążenia napędu:Tak
W ofercie firmy Sitech3D znajdują się, wytłaczarki laboratoryjne, jedno- i dwuślimakowe, ze ślimakami stożkowymi i równoległymi, oraz urządzenia peryferyjne. Badaniom mogą być poddawane wszelkie tworzywa sztuczne z różnymi dodatkami i wypełniaczami.
Przykładowe polimery które można przetwarzać za pomocą wytłaczarek Sitech3D
PI-Poliimid
TPI-Poliimid termoplastyczny
PAI-Poliamidoimid
PFSA-Kwas perfluorosulfonowy
PAEK-Poliaryloeteroketon
PEEK-Polieteroeteroketon
EAP-Polimer elektroaktywny
PFPE-Perfluorowany polieter
FFKM-Kauczuk perfluorowy
FFPM-Kauczuk perfluorowy
PPSU-Polisulfon fenylenu
PB- Polibutylen
PESU-Polieterosulfon
PSU-Polisulfon
PFA-Perfluoroalkoksy
MFA-Kopolimer tetrafluoroetylenu i perfluorometylowinyloeteru
PVDV-Polifluorek winylidenu
PTFE-Politetrafluoroetylen teflon
ECTFE-Kopolimer etylenu i chlorotrifluoroetylenu
PARA-Półaromatyczne poliaryloamidy
PPA-Poliftalamid
PVDC-Polimer chlorku poliwinylidenu
FKM-Kauczuk Fluorowy
Elastomery
XL-HFFR-Sieciowalny środek zmniejszający palność bez halogenowy
PC-Poliwęglan
PPC-Kopolimer polipropylen
PMMA-Polimetakrylan Metylowy
ABS-Akrylonitryl butadien i styren
PVC-Polichlorek Winylu
PBT- Politereftalan butylenu
PET-Politereftalan etylenu
PCM-Polymer Compound Material
PA-Poliamidy
UHMWPE-Polietylen o ultra wysokiej masie cząsteczkowej
EVA-Kopolimer etylenu i octanu winylu
EPDM-Terpolimer etylenowo-propylenowo-dienowy
EPR -Kauczuk etylenowo-propylenowy
TPU - Termoplastyczny Elastomer Poliuretanowy
PS-Polistyren
PVC-Polichlorek Winylu
PP- Polipropylen
HDPE-Polietylen o dużej gęstości
LDPE-Polietylen o małej gęstości
Polimery amorficzne Polimery semi - krystaliczne Elastomery

Opis techniczny

Stożkowe wytłaczarki badawcze LEC- 2CC 5-20 ml (conical concurrent rotation and counter-rotating).

Dlaczego warto wybrać stożkową wytłaczarkę dwuślimakową?

Stożkowe dwuślimakowe wytłaczarki mieszające mikro zapewniają możliwości przetwórcze inne niż dwuślimakowe wytłaczarki równoległe: krótki czas przebywania łatwy do zmiany dzięki kanałowi cyrkulacyjnemu, szybkie budowanie ciśnienia, dobre mieszanie. Miniaturowe wytłaczarki stożkowe dysponują wysokim momentem obrotowym mimo niewielkich rozmiarów. Wymienne wkładki cylindra umożliwiają zmianę objętości układu uplastyczniającego w zakresie od 5-20 cm3 co jest unikalną cecha wytłaczarek SiTech3D-LEC- 2CC 5-20 ml. Ponadto ta wytłaczarka stożkowa może być wyposażona w działający system odgazowania, który został opracowany wspólnie z użytkownikiem z Grupy Azoty. Jest to jedyna dostępna na rynku laboratoryjna wytłaczarka stożkowa posiadająca działający system odgazowania cylindra. Wytłaczarka SiTech3D-LEC- 2CC 5-20 ml może pracować jako współbieżna lub przeciwbieżna, kierunek wirowania ślimaków jest przełączany automatycznie z poziomu dotykowego ekranu operatora. Przekładnia rozdzielająca moment obrotowy na dwa ślimaki wytłaczarki jest zaprojektowana w oparciu o stożkowe koła zębate dzięki czemu wyeliminowano konieczność zastosowania przegubów kardana oraz uzyskano wysoki moment obrotowy 60 Nm. na jeden ślimak. Wytłaczarka jest wyposażona w autonomiczny wodny system chłodzenia strefy karmienia dzięki czemu nie zużywa bieżącej wiodą co czyni to rozwiązanie ekologicznym.

Wytłaczarki stożkowe mikro są przeznaczone do badani laboratoryjnych małych i średnich próbek co ma kluczowe znaczenie, kiedy badane materiały są drogie lub bardzo drogie. Zapewniają doskonałe wyniki, wysoką powtarzalność, niezawodność, szybkość i skalowalność. Mogą być również stosowane w trybie ciągłym, jeśli potrzebne jest jedynie topienie i wytłaczanie (filamenty, folie), możliwe jest również dozowanie płynów i gazów poprzez uniwersalny port w cylindrze lub do strefy karmienia.

Kluczowe cechy użytkowe laboratoryjnych wytłaczarek stożkowych.

Wytłaczarli stożkowe zapewniają naukowcom wysoką zdolność do odwzorowania i projektowania procesów przemysłowych w warunkach laboratorium badawczego. Ze względu na wysoką złożoność procesu wytłaczania, wytłaczarka badawcza powinna posiadać wszystkie możliwości wytłaczarek przemysłowych a nawet je przewyższać pod względem wyposażenia i funkcjonalności. Zmniejszenie skali maszyny w połączeniu z wszechstronnymi możliwościami dostosowania do prawie każdego zadania przetwarzania i łatwą obsługą systemu stanowią wyróżnik wytłaczarek laboratoryjnych jako doskonałego instrumentu przeznaczonego do badań.

Rdzeniem stożkowych wytłaczarek mieszających jest, szczelny cylinder z dwoma łatwo odłączanymi, stożkowymi ślimakami mieszającymi. Zarówno ślimaki, jak i otwierany cylinder zostały specjalnie zaprojektowane w celu zminimalizowania zużycia i uzyskania odporności na chemikalia w szerokim zakresie temperatur. Dlatego dostępne są wkładki do cylindra o zmiennej objętości od 5 do 20 cm3 wykonane ze stali azotowanej przystosowane do pracy w temperaturach do 420 oC lub wkładki ze stali kwasoodpornej ANSI 440 C dostosowane do pracy w temperaturach do 270oC. Solidna konstrukcja zapewnia generowanie powtarzalnych i stabilnych danych przez lata.

Widok otwartego układu uplastyczniającego laboratoryjnej wytłaczarki stożkowej.

Rys.1 Widok otwartego układu uplastyczniającego laboratoryjnej wytłaczarki stożkowej.

Konstrukcja wytłaczarek o konstrukcji modułowej i nie modułowej oparta jest o innowacyjne założenia konstrukcyjne nowoczesne komponenty i jest oparta o wieloletnie doświadczenie zebrane w przemyśle przetwórstwa tworzyw.

Wytłaczarki dwuślimakowe równoległe i stożkowe: cechy wspólne i różnice.

Zanim zagłębimy się w specyfikę wytłaczarek dwuślimakowych równoległych i stożkowych, konieczne jest zrozumienie ich cech wspólnych. Obydwa typy wytłaczarek składają się z dwóch ślimaków, które obracają się w cylindrze, skutecznie mieszając, topiąc i kształtując surowce. Proces ten pozwala na wydajną i spójną obróbkę materiału, bardzo pożądaną przy prowadzeniu badań polimerów. Wytłaczarki dwuślimakowe równoległe i stożkowe różnią się konstrukcją i charakterystyką działania. Różnice te mogą znacząco wpłynąć na ich przydatność do różnych zastosowań. Konstrukcje te wyróżniają się orientacją osi dwuślimakowych. Ta z równoległymi osiami nazywana jest równoległą wytłaczarką dwuślimakową, natomiast ta ze skrzyżowanymi osiami nazywana jest stożkową wytłaczarką dwuślimakową.

Wspólne cechy wspólne dla równoległych wytłaczarek dwuślimakowych i stożkowych wytłaczarek dwuślimakowych.

Porównanie cech konstrukcyjnych wytłaczarek stożkowych i równoległych:

1.Średnica ślimaków:

2.Odległość pomiędzy osiami ślimaków wytłaczarki:

Różnica ta wpływa na siły nacisku i ścinania działające na materiał, ostatecznie wpływając na charakterystykę przetwarzania.

Porównanie cech użytkowych wytłaczarek stożkowych i równoległych:

Każdy typ wytłaczarki posiada zestaw zalet i ograniczeń, które warto wziąć pod uwagę przy wyborze wytłaczarki.

1.Równoległa wytłaczarka dwuślimakowa:

2.Stożkowa wytłaczarka dwuślimakowa:

Różnice pomiędzy wytłaczarkami dwuślimakowymi równoległymi i stożkowymi wytłaczarkami dwuślimakowymi znacząco wpływają na ich zalety i przydatność do konkretnych zastosowań. Równoległe wytłaczarki dwuślimakowe doskonale radzą sobie z mieszaniem, mają szeroką kompatybilność materiałową i są energooszczędne, co czyni je idealnymi do ogólnego mieszania i przetwarzania materiałów. Stożkowe wytłaczarki dwuślimakowe, generujące wyższe ciśnienie i działanie samoczyszczące, dobrze nadają się do zastosowań wymagających intensywnego mieszania, takich jak mieszanie PCW, ale mogą zużywać więcej energii.

Wytłaczarki stożkowa LEC- 2CC 5-20 ml i równoległa LE-2CC 2x12 mm zastosowana w stanowisku badawczym do wtrysku kształtek do badań.

Rys.2 Wytłaczarki stożkowa LEC- 2CC 5-20 ml i równoległa LE-2CC 2x12 mm zastosowana w stanowisku badawczym do wtrysku kształtek do badań. 

Nasze wytłaczarki badawcze są wiarygodne i powtarzalne. Czas przygotowania do kolejnych badań jest krótki. W praktyce laboratorium badawczego spełnienie takiego założenia oznacza, że w krótkim czasie wytłaczarka musi osiągnąć i ustabilizować zadane przez naukowca parametry pracy. Zmiany zadanych parametrów musza być wiarygodne, powtarzalne i szybkie. Wszystkie dane pomiarowe muszą być wiarygodne.
Możesz uzyskać niezawodne powiększanie skali, skrócony czas wprowadzania produktu na rynek. Nasze laboratoryjne wytłaczarki dwuślimakowe oferują elastyczne konfiguracje od małych partii do produkcji w skali pilotażowej lub produkcji małoseryjnej i doskonale nadają się do badań i rozwoju w sektorach polimerów, farmacji, biologii i nanotechnologii.  Nasze wytłaczarki laboratoryjne spełniają szeroki zakres wymagań procesowych nawet w przypadku najtrudniejszych preparatów. Celem zastosowania opisanych rozwiązań zastosowanych w wytłaczarkach dwuślimakowych jest uzyskanie możliwości prowadzenia badań na dowolnych tworzywach termoplastycznych, polimerach oraz innych materiałach w dużym zakresie temperatur oraz momentów obrotowych ślimaków. Wydajny system grzania i chłodzenia układu uplastyczniającego w połączeniu z możliwościami szybkiego otwarcia i czyszczenia cylindra oraz ślimaków pozwala na dostosowanie wytłaczarki do konkretnego zadania w krótkim czasie. Wytłaczarka szybko reaguje na zmianę temperatur poprzez operatora. Bogate wyposażenie dodatkowe oraz możliwość zmiany konfiguracji dodatkowo rozszerzają możliwości prowadzenia badań.

Ważne cechy użytkowe wytłaczarek dwuślimakowych laboratoryjnych.


Inne produkty z tej kategorii   >

Wytłaczarka laboratoryjna LE-2CC 2x16 mm

Wytłaczarka laboratoryjna LE-2CC 2x12 mm

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje o naszych produktach były poprawne merytorycznie. Prosimy dane techniczne urządzeń traktować jako orientacyjne, ponieważ w sposób ciągły doskonalimy nasze produkty dostosowując je do zmieniających się technologii. Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu artykułów Kodeksu Cywilnego

X

Poproś o kontakt

Imię i nazwisko:

Nazwa Firmy

e-mail

Telefon

Treść:


chat logo
Zadzwoń