PL | EN
<
Wytłaczarka laboratoryjna LE-1S 20 mm
>
Wytłaczarki laboratoryjne > Wytłaczarki jednoślimakowe
Wytłaczarka laboratoryjna LE-1S 20 mm wersja skrócona (napęd kątowy).

Wytłaczarka laboratoryjna LE-1S 20 mm wersja skrócona (napęd kątowy).

left
Wytłaczarka laboratoryjna LE-1S 20 mm wersja skrócona (napęd kątowy).
Wytłaczarka laboratoryjna LE-1S 20 mm wersja skrócona.
Wytłaczarka laboratoryjna LE-1S 20 mm z napędem synchronicznym (serwo).
right

Wytłaczarka laboratoryjna LE-1S 20 mm

Wytłaczarka jednoślimakowa laboratoryjna LE-1S 20 mm.

Wytłaczarka posiada cylinder i ślimak o średnicy 32 mm o długości L/D = 24 do 32.

Wytłaczarka może być stosowana do badań właściwości tworzyw i materiałów w przemyśle tworzyw sztucznych, przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, mineralnym i włókienniczym.
Główną funkcją ekstrudera jednoślimakowego jest topienie i uplastycznianie materiału polimerowego w celu utworzenia jednolitego wymieszanego stopu i realizacja przejścia ze stanu szklistego do stanu lepkiej cieczy.

Typ układu uplastyczniającego wytłaczarki dobierany jest adekwatnie do specyfiki przetwarzanego przez Klienta tworzywa. Cylinder oraz ślimak wytłaczarki odpowiada bowiem za jakość i konsystencję wytłaczanego tworzywa. Istnieje wiele możliwych konfiguracji cylindrów i ślimaków stosowanych w wytłaczarkach do wytłaczania różnych tworzyw sztucznych oraz innych materiałów.

Kluczowymi parametrami wytłaczarki są jakość uplastycznienia materiału oraz jego homogenizacja, czyli dokładne wymieszanie składników. Obecnie wiele ślimaków stosowanych w procesach wytłaczania ma element mieszający. Wynika to z faktu, że uzyskanie dobrej jakości produktu wymaga dostarczenia stopu tworzywa bardzo wysokiej jakości do dyszy, co nie jest łatwe do osiągnięcia bez sekcji mieszającej w ślimaku. Zasadniczo w wytłaczarce występują dwa rodzaje mieszania; mieszanie dyspersyjne i mieszanie dystrybucyjne. zowanego termicznie.

Wytłaczarki jednoślimakowe Sitech3D zapewniają naukowcom wysoką zdolność do odwzorowania i projektowania procesów przemysłowych w warunkach laboratorium badawczego. Ze względu na wysoką złożoność procesu wytłaczania, wytłaczarka badawcza powinna posiadać wszystkie możliwości wytłaczarek przemysłowych a nawet je przewyższać pod względem dostępnego wyposażenia i precyzji pomiarów parametrów pracy.

Dane techniczne urządzenia
Średnica ślimaka wytłaczarki:20 mmZapis i archiwizacja danych pomiarowych oraz receptur:Tak
Długość ślimaka wytłaczarki:24 - 32 L/DPomiar zużywanej energii elektrycznej:Opcja
Maksymalny moment obrotowy na ślimak wytłaczarki:100 NmPorty górne dozowania i pomiarowe :Tak
Dostępna moc modułu napędowego:4 kWSystemy dozowania wolumetryczne i grawimetryczne:Tak
Maksymalna temperatura pracy układu uplastyczniającego - stal azotowana:400 ℃Strefowy system chłodzenia cylindra:Tak
Maksymalna temperatura pracy układu uplastyczniającego - stal kwasoodporna:270 ℃Sterownik PLC czasu rzeczywistego oraz Ethernet:Tak
System chłodzenia cylindra - powietrzny niezależny dla każdej strefy:Tak System odgazowania:[opcja]
System chłodzenia strefy karmienia - wodny :Tak Dozowanie płynów do zasypu:[opcja]
Pomiar i regulacja temperatury dla każdej strefy cylindra i głowicy:Tak Dozowanie płynów do cylindra pod ciśnieniem:[opcja]
Pomiar momentu obrotowego ślimaka wytłaczarki:Tak Dozowanie gazów do cylindra pod ciśnieniem:[opcja]
Pomiar ciśnienia i temperatury materiału:Tak Wifi i sterowanie z tabletu:[opcja]
Pomiar obciążenia napędu:Tak Zdalny nadzór i diagnoza serwisowa:[opcja]
Ważne cechy użytkowe
Możliwość pomiaru temperatur oraz ciśnienia stopu w każdej strefie cylindra
Możliwość kalibracji termicznej cylindra
Napędy w technologii 120 Hz lub serwo zapewniające wysokie momenty obrotowe, gęstość mocy, wysoką dynamikę oraz niską bezwładność
Konfiguracja wytłaczarek do pracy w liniach lewo i prawo stronnych
Integracja dozowników grawimetrycznych oraz wolumetrycznych dla granulek proszków , cieczy i gazów
Oferujemy wiele modeli wytłaczarek dostosowanych do potrzeb klientów
Ważne cechy użytkowe
System grzania i chłodzenia cylindra zapewnia dokładną i wiarygodną regulacje temperatury każdej strefy
Możliwość stosowania ślimaków o różnych konfiguracjach przeznaczonych dla wielu rodzajów tworzyw polimerowych
Spersonalizowane programy użytkowe

Precyzyjne pompy stopionego tworzywa wyposażone w:

  • Trzy niezależne strefy grzewcze
  • Dwa porty dla czujników ciśnienia stopu
  • Precyzyjny napęd pompy
Cyfrowy system sterowania i komunikacji
Ważne cechy użytkowe
W ofercie firmy Sitech3D znajdują się, wytłaczarki laboratoryjne, jedno- i dwuślimakowe, ze ślimakami stożkowymi i równoległymi, oraz urządzenia peryferyjne. Badaniom mogą być poddawane wszelkie tworzywa sztuczne z różnymi dodatkami i wypełniaczami.
Przykładowe polimery które można przetwarzać za pomocą wytłaczarek Sitech3D
PI-Poliimid
TPI-Poliimid termoplastyczny
PAI-Poliamidoimid
PFSA-Kwas perfluorosulfonowy
PAEK-Poliaryloeteroketon
PEEK-Polieteroeteroketon
EAP-Polimer elektroaktywny
PFPE-Perfluorowany polieter
FFKM-Kauczuk perfluorowy
FFPM-Kauczuk perfluorowy
PPSU-Polisulfon fenylenu
PB- Polibutylen
PESU-Polieterosulfon
PSU-Polisulfon
PFA-Perfluoroalkoksy
MFA-Kopolimer tetrafluoroetylenu i perfluorometylowinyloeteru
PVDV-Polifluorek winylidenu
PTFE-Politetrafluoroetylen teflon
ECTFE-Kopolimer etylenu i chlorotrifluoroetylenu
PARA-Półaromatyczne poliaryloamidy
PPA-Poliftalamid
PVDC-Polimer chlorku poliwinylidenu
FKM-Kauczuk Fluorowy
Elastomery
XL-HFFR-Sieciowalny środek zmniejszający palność bez halogenowy
PC-Poliwęglan
PPC-Kopolimer polipropylen
PMMA-Polimetakrylan Metylowy
ABS-Akrylonitryl butadien i styren
PVC-Polichlorek Winylu
PBT- Politereftalan butylenu
PET-Politereftalan etylenu
PCM-Polymer Compound Material
PA-Poliamidy
UHMWPE-Polietylen o ultra wysokiej masie cząsteczkowej
EVA-Kopolimer etylenu i octanu winylu
EPDM-Terpolimer etylenowo-propylenowo-dienowy
EPR -Kauczuk etylenowo-propylenowy
TPU - Termoplastyczny Elastomer Poliuretanowy
PS-Polistyren
PVC-Polichlorek Winylu
PP- Polipropylen
HDPE-Polietylen o dużej gęstości
LDPE-Polietylen o małej gęstości
Polimery amorficzne Polimery semi - krystaliczne Elastomery

Inne produkty z tej kategorii   >

Wytłaczarka laboratoryjna LE-1S 32 mm

Wytłaczarka laboratoryjna LE-1S 25 mm

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje o naszych produktach były poprawne merytorycznie. Prosimy dane techniczne urządzeń traktować jako orientacyjne, ponieważ w sposób ciągły doskonalimy nasze produkty dostosowując je do zmieniających się technologii. Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu artykułów Kodeksu Cywilnego

X

Poproś o kontakt

Imię i nazwisko:

Nazwa Firmy

e-mail

Telefon

Treść:


chat logo
Zadzwoń