PL | EN

Baza wiedzy - strona 2

Biodegradowalne polimery w różnych środowiskach.

Biodegradowalność tworzyw sztucznych można zagwarantować tylko wtedy, gdy wszystkie polimery biodegradowalne oraz dodatki i organiczne wypełniacze również ulegają biodegradacji. Biodegradowalność zależy od kompleksu warunków bio-geo-chemicznych podczas degradacji tworzyw sztucznych. Znaczenie mają miejsce, temperatura, dostępne składniki odżywcze i tlen, aktywność mikrobiologiczna itp. Dlatego, uogólnione twierdzenia dotyczące biodegradacji mogą służyć jedynie jako przybliżenia i konieczne powinny zostać potwierdzone za pomocą standardowych testów. Zachowanie na

 

Biodegradowalny filament - przyszłość druku 3D.

Filament to termoplastyczne tworzywo używane w procesie druku 3D. Do tej pory był najczęściej produkowany głownie z nie biodegradowalnych materiałów. Elementy wydrukowane z tego typu filamentów, jeśli nie zostaną poddane recyklingowi, mogą wywierać szkodliwy wpływ na środowisko. Druk trójwymiarowy (3D) jest transformacyjnym procesem produkcyjnym, który umożliwia tworzenie obiektów 3D przez osadzanie stopionych warstw materiałów. Obecnie drukarki 3D do modelowania za pomocą osadzania stopionego

 

Polimer PLA jak powstaje i jakie ma właściwości użytkowe?

Dzięki postępowi technologicznemu i badaniom biopolimery takie jak PLA (Polilaktyd) mogą odegrać istotną rolę, stopniowo zastępując tworzywa sztuczne w różnych sektorach, takich jak biomedycyna, wytwarzanie przyrostowe (druk 3D FDM), rolnictwo, przemysł AGD, lotnictwo, wojskowość itp. Choć udział biopolimerów w rynku jako całości jest stosunkowo niewielki, tempo jego wzrostu jest zauważalne. Kapitalizacja rynkowa biopolimerów jest mniejsza niż polimerów, ponieważ różne czynniki, takie

 

Popularne materiały (filamenty) termoplastyczne stosowane w drukowaniu 3D.

Dostępne metody wytwarzania przyrostowego są niezwykle zróżnicowane, ale w tym artykule zajmiemy się polimerami termoplastycznymi stosowanymi do produkcji filamentów stosowanych w technologii druku 3D FDM. Omówimy niektóre z najbardziej istotnych właściwości filamentów stosowanych do drukowania FDM i źródło zmienności ich właściwości między kategoriami materiałów i w ich obrębie. Omówimy też typowe właściwości materiałowe tworzyw polimerowych stosowanych w technologii FDM.

 
<
>
<
2 / 11
>
X

Poproś o kontakt

Imię i nazwisko:

Nazwa Firmy

e-mail

Telefon

Treść:


chat logo
Zadzwoń