PL | EN

Miniaturowe wytłaczarki laboratoryjne

Wytłaczarki laboratoryjne

Wytłaczarki laboratoryjne pilotażowe

Wtryskarki laboratoryjne oraz stanowiska do wytłaczania i wtrysku

Walcarki dwuwalcowe laboratoryjne do polimerów i gumy

Laboratoryjne linie z wytłaczarkami jedno i dwuślimakowymi

Linie do produkcji i badań filamentów dla drukarek 3D

Laboratoryjne linie do compoundingu i granulacji z wytłaczarkami mieszającymi

Drukarki 3D zasilane granulatem

Nawijarki do żyłek, taśm lub rurek przeznaczone dla linii wytłaczarkowych

Nawijarki jedno i dwuwrzecionowe oraz magazyny wytłaczanych profilii

Odciągi gąsienicowe oraz systemy cięcia wytłaczanych profili i rur

Pompy stopionego tworzywa lub gumy przeznaczone dla linii do wytłaczania

Laserowe mikromierze do pomiarów wymiarów geometrycznych

Promienniki podczerwieni

Nawijarki jedno i dwuwrzecionowe oraz magazyny wytłaczanych profilii

nawijarki jedno i dwuwrzecionowe.

Nawijarki jedno i dwuwrzecionowe przeznaczone do linii wytłaczania tworzyw termoplastycznych.

Wytłaczanie jest procesem przemysłowym, wykorzystywanym w produkcji szerokiej gamy produktów, od rur po folie, filamenty i profile. Linie do wytłaczania są wyposażone w nawijarki, które odgrywają ważną rolę w zapewnieniu efektywnego i ciągłego przetwarzania materiałów. Nawijarki w liniach do wytłaczania to urządzenia przeznaczone do nawijania wytłoczonych materiałów, takich jak rury, folie, filamenty czy profile, na odpowiednie nośniki, takie jak bębny, szpule czy wałki. Nawijarki są wyposażone w systemy monitorowania i pomiaru napięcia oraz zapewniają równomierne nawijanie dzięki układaczom mechanicznym lub sterowanym cyfrowo. Nawijarki są projektowane tak, aby można było nawijać materiały na różne rodzaje nośników, jest to możliwe dzięki różnym systemom mocowania szpuli. Z nawijarkami zazwyczaj współpracują magazyny wytłaczanego profilu, gdzie przechowywane są materiały, w czasie zmiany szpuli nawijarki. Są one zaprojektowane tak, aby umożliwić efektywne magazynowanie oraz zapewnić kontrole napięcia nawijanego profilu.
Nawijarki firmy SiTech 3D są wyposażone we własny sterownik PLC z dotykowym ekranem, który zapewnia kontrole urządzenia bez konieczności przemieszczania się do głównego ekranu sterowania. Zastosowany sterownik umożliwia ustawianie parametrów pracy nawijarki oraz magazynu. Ponadto zapewnia pomiar długości oraz siły naciągu nawiniętego profilu.

Nawijarki służą do nawijania profili na szpule, tuleje lub w zwoje bez rdzenia. Nawijarki dwuwrzecionowe we współpracy z magazynem wytłaczanego profilu pozwalają na zmianę szpuli bez konieczności zatrzymywania linii do wytłaczania zapewniając ciągłość procesu. 

Precyzyjne nawijarki miniaturowe jednowrzecionowe są przeznaczone w szczególności do linii laboratoryjnych, które nie wymagają, aby proces trwał w sposób ciągły przez wiele godzin. Te niewielkie nawijarki dzięki całkowicie cyfrowemu sterowaniu zapewniają równomierne nawijanie oraz kontrolę naciągu nawijanego profilu.

X

Poproś o kontakt

Imię i nazwisko:

Nazwa Firmy

e-mail

Telefon

Treść:


chat logo
Zadzwoń