PL | EN

Miniaturowe wytłaczarki laboratoryjne

Wytłaczarki laboratoryjne

Wytłaczarki laboratoryjne pilotażowe

Wtryskarki laboratoryjne oraz stanowiska do wytłaczania i wtrysku

Walcarki dwuwalcowe laboratoryjne do polimerów i gumy

Laboratoryjne linie z wytłaczarkami jedno i dwuślimakowymi

Linie do produkcji i badań filamentów dla drukarek 3D

Laboratoryjne linie do compoundingu i granulacji z wytłaczarkami mieszającymi

Drukarki 3D zasilane granulatem

Nawijarki do żyłek, taśm lub rurek przeznaczone dla linii wytłaczarkowych

Odciągi gąsienicowe oraz systemy cięcia wytłaczanych profili i rur

Pompy stopionego tworzywa lub gumy przeznaczone dla linii do wytłaczania

Pompy stopionego tworzywa do poprawy jakości wytłaczania

Laserowe mikromierze do pomiarów wymiarów geometrycznych

Promienniki podczerwieni

Pompy stopionego tworzywa do poprawy jakości wytłaczania

Pompa stopionego tworzywa z sitem.
Pompy stopionego tworzywa.

Pompy stopionego polimeru sposobem na poprawę jakości wytłaczanego profilu.

Ze względu na fakt, że pompy stopionego polimeru zapewniają stałe i regulowane natężenie przepływu i ciśnienie wytłaczania mogą zmniejszyć niestabilność wydajności i pulsacje ciśnienia spowodowane parametrami maszyny do wytłaczania.

Możliwa jest poprawa jakości produktu, ponieważ można zminimalizować tolerancję wymiarową wytłaczanego produktu i zmniejszyć ilość odpadów. Drugą korzyścią z zastosowania pompy stopionego tworzywa jest wydłużenie żywotności układu uplastyczniającego wytłaczarki dzięki zmniejszeniu ciśnienia w cylindrze wytłaczarki. Zmniejszenie ciśnienia minimalizuje zużycie ślimaków i cylindra wytłaczarki oraz łożyska oporowego w obudowie przekładni, wydłużając czas bezawaryjnej pracy linii produkcyjnej.

Jakie są zalety zastosowania pompy stopu w liniach do wytłaczania?

Pod wpływem obrotowego ruchu ślimaka w wytłaczarce ciśnienie stopu w głowicy wytłaczarki zwykle wykazuje niewielkie wahania pulsacyjne. Wahań ciśnienia stopionego polimeru nie można wyeliminować za pomocą procesów regulacji. Mogą one osiągać wartość 2-10 barów. Zębata pompa stopionego polimeru jest w rzeczywistości precyzyjnym dozownikiem wolumetrycznym, który dodatkowo wytwarza wysokie ciśnienie.

Jeśli pompa zębata do topienia jest zainstalowana pomiędzy wytłaczarką a głowicą uzyskujemy dodatkowe możliwości wpływu na procesu wytłaczania:

  • Pompa tworzywa zapewnia precyzyjna regulacje natężenia przepływu stopionego polimeru minimalizując pulsacje przepływu i ciśnienia.
  • Wytłaczarka zostaje odciążona od wytwarzania ciśnienia, ponieważ za ten proces jest odpowiedzialna pompa. Odciążenie wytłaczarki ma oczywisty wpływ na jej trwałość na sutek mniejszego zużycia ślimaków i cylindrów oraz łożysk oporowych. Ponadto ulegają rozszerzeniu możliwości przetwórcze wytłaczarki.
  • Na skutek niezależnej regulacji parametrów pracy wytłaczarki i pompy możemy uzyskać dodatkowe możliwości. Pompa posiada własny regulator temperatury więc możemy ją wykorzystać do ustalania ostatecznej temperatury wytłaczanego stopu. Pomiędzy wytłaczarką możemy zainstalować mieszacz statyczny i zasilać pompę stopem pod wysokim ciśnieniem uzyskując efekt cyrkulacji zwrotnej i co zatem idzie dodatkowe mieszanie stopu pod wysokim ciśnieniem.

Zastosowania pomp stopionych polimerów.

Przykłady zabudowy pomp tworzywa razem z napędem i wytłaczarką

Rys.1 Przykłady zabudowy pomp tworzywa razem z napędem i wytłaczarką.

Pompa stopionego tworzywa razem z napędem przystosowana do pracy bezpośrednio z reaktorem chemicznym.

Rys.2  Pompa stopionego tworzywa razem z napędem przystosowana do pracy bezpośrednio z reaktorem chemicznym.

Pompy zębate do stopu jako wyposażenie w procesie wytłaczania polimerów, mogą transportować szeroką gamę materiałów, mogą być stosowane w różnych zakresach ciśnienia i temperatury. Pompy mogą transportować polimery niskotemperaturowe o niskiej lepkości po polimery wysokotemperaturowe o wysokiej lepkości.

W procesie wytłaczania polimeru pompy zębate mogą transportować materiały takie jak: PP, PET, PE, PC, PA6, EVA, PLA, PC, TPU oraz inne. W innych gałęziach przemysłu mogą transportować kleje termotopliwe, asfalt, farby, farmaceutyki, żywność, smary, paliwa, oleje, barwniki, farby, poliole i inne materiały. Pompy zębate mogą być stosowane do transportu stosunkowo czystych materiałów o określonej lepkości, bez zawartości cząstek stałych. W procesie produkcji chemicznej wymaganiami stawianymi pompom zębatym do stopu są: wysoka precyzja produkcji, dobra odporność na zużycie, odporność na korozję. Ze względu na różnorodne, złożone warunki pracy i różne wymagania dotyczące odporności na zużycie i korozję, tego typu pompy zazwyczaj wymagają produkcji dostosowanej do indywidualnych potrzeb klienta.

Schemat działania stanowiska wyposażonego w wytłaczarkę i pompę stopionego polimeru.

Schemat działania stanowiska wyposażonego w wytłaczarkę i pompę stopionego polimeru.

Rys.3 Schemat działania stanowiska wyposażonego w wytłaczarkę i pompę stopionego polimeru.

X

Poproś o kontakt

Imię i nazwisko:

Nazwa Firmy

e-mail

Telefon

Treść:


chat logo
Zadzwoń