PL | EN
Baza technicznych danych segmentów ślimaków do wytłaczarek dwuślimakowych.

Baza technicznych danych segmentów ślimaków do wytłaczarek dwuślimakowych.

Od wielu lat pracujemy pilnie, aby opracować szeroką gamę maszyn i komponentów do wytłaczania, które spełniają wymagania naszych klientów, którymi są ośrodki badawcze na uczelniach oraz przemysłowe. Oferujemy dopasowane części zużywające się i specyficzne optymalizacje dla wszystkich naszych wytłaczarek laboratoryjnych. Oferujemy wiele nowych możliwości w odniesieniu do geometrii ślimaków wytłaczarek, wyboru materiałów i projektowania technicznego, aby zapewnić niestandardowe rozwiązania dopasowane do potrzeb naszych klientów.Baza technicznych danych  segmentów ślimaków do wytłaczarek dwuślimakowych.

Segmenty ślimaków wytłaczarki

Sitech3D jest dostawcą segmentów ślimaków wytłaczarek. Posiadamy elementy śrubowe do podawania ciał stałych, środowisk topliwych i lepkich o konstrukcji pojedynczej, podwójnej i potrójnej. Elementy śrubowe ślimaków wytłaczarek stanowią podstawową geometrię brył do mieszania, rozcierania. Elementy śrubowe służą również do transportu stopu i budowania ciśnienia.

W naszym asortymencie znajdują się elementy odwrotne (transport wsteczny) ograniczają przepływ stopu. Nasze elementy śrubowe projektujemy z ciasno splecionymi profilami śrubowymi zgodnie z podstawowymi zasadami projektowania. Dzięki naszemu portfolio dostarczamy elementy, które spełniają Twoje oczekiwania pod względem precyzji, wyglądu, trwałości, wymagań procesowych i ostatecznie stosunku ceny do jakości.

Proces współbieżnego wytłaczania dwuślimakowego jest szeroko stosowany w procesach badawczych oraz produkcyjnych. Wiele operacji, w tym przenoszenie ciał stałych, topienie, budowanie ciśnienia, odgazowywanie i kształtowanie, może być przeprowadzanych jednocześnie w ramach jednego procesu wytłaczania. Segmentowe elementy ślimaków mogą być konfigurowane w odpowiedni sposób, aby spełnić wymagania przetwarzania wielu receptur przy użyciu tego samego zestawu segmentów ślimaków.

Jednak ten rodzaj nieograniczonej elastyczności konfiguracji ślimaków wytłaczarki jest znaczący tylko wtedy, gdy geometria i warunki pracy użyte do wprowadzenia danej formuły są odpowiednio dobrane.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu naszych pracowników, Sitech3D jest dostawcą systemów laboratoryjnych wytłaczarek dwuślimakowych oraz wyposażenia do tych wytłaczarek.

Ślimaki wytłaczarek dwuślimakowych.

Ślimaki są kluczowym elementem układu uplastyczniającego wytłaczarki dwuślimakowej. Konfiguracja segmentów ślimaków obracających się współbieżnie lub przeciwbieżnie uzależniona jest od przetwarzanych materiałów oraz od wymagań danego procesu.

Segmenty ślimaków wytłaczarek.

Segmenty ślimaka mogą mieć różny kształt w zależności od roli, jaką mają spełniać. Podstawowy podział segmentów ślimaków wytłaczarek obejmuje segmenty transportujące i mieszające.

Segmenty transportujące stop polimeru lub innego materiału.

Elementy transportujące tworzą część ślimaków, gdzie materiał płynie wzdłuż zwojów ślimaka w kanałach, jakie się tworzą między zazębiającymi się ślimakami a powierzchnią cylindra. W zależności od ilości zwojów ślimaka kanały ślimaka wytłaczarki formują strugi stopu polimeru, które w zasadzie nie mieszają się ze sobą, ponieważ materiał płynie wzdłuż kanału (kanałów) ślimaka. Elementy transportujące mogą się różnić skokiem linii śrubowej zwojów oraz mogą być prawe oraz lewe. Elementy prawe odpowiadają za transport materiału do przodu natomiast lewe powodują jego spiętrzanie i budują ciśnienie. Segmenty lewe zwykle są krótkie, aby nie powodować nadmiernego wzrostu ciśnienia.

Segmenty mieszające i rozcierające stop polimeru lub inny materiał.

Elementy mieszające mają zazwyczaj kształt tarcz krzywkowych. Elementy te nie tworzą zamkniętych kanałów tak jak elementy transportujące. Projektowane są tak by strugi materiału były intensywnie dzielone i przenikały się ze sobą dzięki czemu następuje mieszanie stopu polimeru. Powierzchnie równoległe do powierzchni cylindra obracających się elementów powodują rozcieranie i ugniatanie materiału, co ma znaczenie przy dyspergowaniu wypełniaczy i pigmentów. W zależności od grubości krzywek i ich wzajemnego położenia kątowego można intensyfikować mieszanie dystrybucyjne i mieszanie homogenizujące. Krzywki segmentów mieszających mogą tworzyć linię śrubową i posiadać właściwości transportujące w przypadku, kiedy linia śrubowa ma lewy kierunek wtedy taki segment ma właściwości spiętrzania stopu.

Zasada działania elementów ugniatajacych i rozcierających.

Zasada działania segmentów ugniatających i rozcierających  stosowanych do konfigurowania ślimaków wytłaczarek dwuślimakowych.

Rys. 1 Zasada działania segmentów ugniatających i rozcierających  stosowanych do konfigurowania ślimaków wytłaczarek dwuślimakowych.

Konfiguracja ślimaków wytłaczarki.

Odpowiednia konfiguracja segmentów różnego typu pozwala na wywoływanie w układzie uplastyczniającym wytłaczarki określonych zjawisk. Sekwencja segmentów transportujących o malejącym skoku powoduje, oprócz transportu materiału do przodu, także efekt sprężania i wzrost ciśnienia. Tam, gdzie planowane jest odgazowanie umieszcza się segmenty o dużym skoku by zapewnić odpowiedni spadek ciśnienia, ułatwiający uwalnianie gazów i zabezpieczający przed wydostawaniem się materiału na zewnątrz przez odgazowanie. Analogicznie postępuje się w przypadku stref, gdzie ma nastąpić dozowanie składników przez podajniki boczne. Przyspieszony transport do przodu powoduje spadek ciśnienia w cylindrze wytłaczarki i tworzy miejsce dla wypełniacza np. w postaci proszków.

Lista segmentów ślimaków zawiera wiele pozycji i umożliwia tworzenie kombinacji profilu ślimaka potrzebnego dla uzyskania założonego rezultatu przetwórczego.

Nasza szeroka oferta wytłaczarek dwuślimakowych pozwala nam zaspokoić potrzeby każdego klienta. Nasze doświadczenie i kreatywność wykorzystujemy do ciągłej poprawy możliwości badawczych Twojego laboratorium, zarówno pod względem jakości, jak oraz skuteczności prowadzonych badań.

Dla naszych klientów stworzyliśmy graficzną bazę segmentów ślimaków dostosowanych do laboratoryjnych wytłaczarek dwuślimakowych.

Baza technicznych danych segmentów ślimaków do wytłaczarek dwuślimakowych - link.

Segmenty ślimaków wytłaczarki

Zobacz także:

Druk 3D części o dużych gabarytach metodą wytłaczania z granulatu.

Postęp w technologii wytłaczania dwuślimakowego skoncentrowany na mieszaniu.

Wytłaczanie analogów mięsa odpowiedzią na potrzeby konsumentów.

Filament ABS Akrylonitryl-Butadien-Styren.

Biodegradowalne polimery w różnych środowiskach.

Biodegradowalny filament - przyszłość druku 3D.

Polimer PLA jak powstaje i jakie ma właściwości użytkowe?

Popularne materiały (filamenty) termoplastyczne stosowane w drukowaniu 3D.

Produkty farmaceutyczne wytwarzane metodą wytłaczania.

Jaki i gdzie kupić filament - baza wiedzy o filamentach do druku 3D?

X

Poproś o kontakt

Imię i nazwisko:

Nazwa Firmy

e-mail

Telefon

Treść:


chat logo
Zadzwoń