PL | EN
<
Stanowisko do wtrysku kształtek do badań
>
Wtryskarki laboratoryjne oraz stanowiska do wytłaczania i wtrysku > Laboratoryjne stanowiska do wytłaczania oraz wtrysku kształtek do badań
Stanowisko do wtrysku kształtek do badań.

Stanowisko do wtrysku kształtek do badań.

left
Stanowisko do wtrysku kształtek do badań.
Stanowisko do wtrysku kształtek do badań z dwoma wytłaczarkami: stożkową LEC- 2CC 5-20 ml Stożkowa i równoległą LE 2CC 2x12 mm.
Forma do wtryskarki z wymiennymi formami (stanowisko do wtrysku).
right

Stanowisko do wtrysku kształtek do badań

Laboratoryjne stanowisko do wytwarzania metodą wtrysku kształtek do badań wytrzymałościowych tworzyw termoplastycznych, badań udarności według Charpy’ego, oznaczania twardości metodą Shore’a, a także do wyznaczania właściwości mechanicznych oraz modułu sprężystości np. przy rozciąganiu lub zginaniu.

Uzyskane kształtki świetnie sprawdzą się do badań dotyczących degradacji termicznej materiałów polimerowych oraz w wyznaczaniu skurczu przetwórczego i wtórnego kształtek uzyskiwanych metodą wtrysku. Stanowisko do wtrysku kształtek może zostać zbudowane w oparciu o cztery modele wtryskarek laboratoryjnych oraz o trzy modele wytłaczarek laboratoryjnych.

Najbardziej zaawansowana technicznie wtryskarka elektryczna MIM 20/1250/E wraz jedną dwóch wytłaczarek stanowi bazę do utworzenia profesjonalnego stanowiska do wtrysku kształtek. Jest odpowiedzią na potrzebę wytwarzania metodą wtrysku próbek wysokiej jakości z tworzyw sztucznych.
Rygorystyczne zarządzanie wszystkimi parametrami podczas tworzenia próbki, umożliwia optymalną powtarzalność oraz precyzję prowadzonych badań. Niezamierzony potencjalny wpływ użytkownika na jakość próbki, został ograniczony poprzez kontrolę, a także przechowywanie wszystkich parametrów pracy w pamięci urządzenia.

Produkty powiązane:

Mikrowtryskarka MIM 20/1250 - Elektryczna

Mikrowtryskarka MIM 11/1200 - Pneumatyczna

Wytłaczarka laboratoryjna LEC- 2CC 20 ml Stożkowa

Dane techniczne urządzenia
Wytłaczarki oraz wtryskarki laboratoryjne z których może zostać zbudowane stanowisko do wtrysku kształtek do badań.    
    
Wytłaczarka stożkowa LEC- 2CC 20 ml    
    
Model Jednostka Wytłaczarka LEC- 2CC 20 ml Vertex II  
Ilość ślimaków [szt.] 2  
Ślimaki współbieżne  Tak [standard]  
Ślimaki przeciwbieżne  Opcja  
Typ przekładni Vertex II  przełączalna- współbieżna/przeciwbieżna z regulacją szczeliny pomiędzy cylindrem a ślimakami oraz pomiarem siły osiowej  
Pojemność układu uplastyczniającego [ml] od 5 do 20 [wymienne wkładki cylindra]  
Konstrukcja cylindra [dzielony w poziomie z wymiennymi wkładkami]  Cylinder posiada wkładki , których wymiana pozwala na uzyskanie zmiennej pojemności układu.  
Standardowo strefa karmienia chłodzona wodą  Tak  
Dodatkowy port w połowie długości cylindra  Tak [dozowanie/odgazowanie/przedmuch gazem]  
Opcjonalna wkładka do cylindra 20 ml  Tak [wkładka 20 ml]  
Podstawowa wkładka do cylindra 15 ml  Tak [wkładka 15 ml]  
Opcjonalna wkładka do cylindra 10 ml  Tak [wkładka 10 ml]  
Opcjonalna wkładka do cylindra 5 ml  Tak [wkładka 5 ml]  
Rodzaj powierzchni wewnętrznej cylindrów [standard -azotowana]  wkładka [stal azotowana/hartowana/inne]  
Konstrukcja ślimaków  monolityczna  
Rodzaj materiału ślimaków   [stal azotowana/hartowana/inna]  
Maksymalny moment obrotowy [Nm] 2 x 60  
Pomiar momentu obrotowego  Tak  
Pomiar siły działającej na ślimaki   Tak opcja [0 - 10 000 N klasa 0,2]  
Regulacja szczeliny pomiędzy cylindrem a ślimakami  Tak [precyzyjna mechaniczna regulacja położenia ślimaków wzdłuż osi podłużnej]  
Maksymalne ciśnienie pracy [Bar] 200  
Dokładność pomiaru ciśnienia [%] ± 0,5  
Maksymalna prędkość obrotowa ślimaków [obr./min] 400  
Maksymalna temperatura pracy [oC] 400  
Dokładność pomiaru temperatury [oC] ± 0,3 w zakresie 20-400 oC  
Rozdzielczość pomiaru temperatury [oC]  0,1 w zakresie 20-400 oC  
Regulacja temperatury [stabilizacja]  Wielostrefowy PID sterujący mocą grzania i chłodzenia  
Liczba stref grzewczo-chłodzących [szt.] 5  
System chłodzenia Standard powietrzny, indywidualny dla każdej strefy temperatura pracy 40 - 450oC  
Chłodzenie strefy zasypu Standard Tak, wodny w obiegu zamkniętym z własną chłodnicą  
System dozowania  Dozowniki wolumetryczne lub grawimetryczne  
System łatwego opróżniania leja zasypu  Tak  
System przedmuchiwania gazem  Tak  
Bezprzewodowe zdalne sterowanie  Opcja  
Ethernet  Tak  
Interfejs użytkownika  "Dotykowy kolorowy monitor 10"""  
Sterowanie  Procesor PLC pracujący w architekturze rozproszonej  
Moc napędu [kW] 3  
Zabezpieczenie  Tak [ przeciążeniowe, przeciwzwarciowe, przeciwporażeniowe]-Wyłącznik główny oraz bezpieczeństwa  
    
Wytłaczarka równoległa LE-2CC 2x12 mm    
    
Model Jednostka Wytłaczarka równoległa LE-2CC 2x12 mm  
Średnica ślimaków wytłaczarki: [mm] 2 x 12 mm  
Długość ślimaków wytłaczarki: L/D 40 - 48  
Segmentowa konstrukcja ślimaków wytłaczarki:  Tak  
Praca współbieżna ślimaków wytłaczarki:  Tak  
Praca przeciwbieżna ślimaków wytłaczarki:  Tak  
Maksymalny moment obrotowy na ślimak wytłaczarki:  9 Nm  
Maksymalne obroty ślimaków wytłaczarki: [obr/min.] 600 - 1200 obr/min  
Dostępna moc modułu napędowego: [kW] 2,2 kW  
Maksymalna gęstość mocy: [Nm/cm^3] 10,92  
Maksymalna temperatura pracy układu uplastyczniającego - stal azotowana: oC 400/450 ?  
Maksymalna temperatura pracy układu uplastyczniającego - stal kwasoodporna: oC 270 ?  
System chłodzenia cylindra - powietrzny niezależny dla każdej strefy co 4D:  Tak  
System chłodzenia strefy karmienia - wodny ciśnieniowy z własną chłodnicą oraz pompą:  Tak  
Pomiar i regulacja temperatury dla każdej strefy cylindra i głowicy:  Tak  
Pomiar momentu obrotowego ślimaków wytłaczarki: [Nm] Tak  
Pomiar siły osiowej działającej na ślimaki wytłaczarki: [N] Tak  
Pomiar ciśnienia i temperatury materiału: [Bar] Tak  
Pomiar obciążenia napędu: [kW] Tak  
Zapis i archiwizacja danych pomiarowych oraz receptur:  Tak  
Pomiar zużywanej energii elektrycznej: [kWh] Opcja  
Wymienne powierzchnie robocze cylindra:  Tak  
Cylinder dzielony w poziomie:  Tak  
Porty górne dozowania i pomiarowe [co 4D porty boczne co 8D]:  Tak  
Strefowy system chłodzenia cylindra:  Tak  
Strefa zasypu chłodzona wodą z własną chłodnicą w obiegu zamkniętym:  Tak  
Automatyczna zmiana konfiguracji ze współbieżnej na przeciwbieżną:  Tak  
Dodatkowe ślimaki współbieżne wytłaczarki:  [opcja]  
Dodatkowe ślimaki przeciwbieżne wytłaczarki:  [opcja]  
Dodatkowe wkładki do cylindra i ślimaki azotowane wytłaczarki:  [opcja]  
Dodatkowe wkładki do cylindra i ślimaki kwasoodporne hartowane wytłaczarki:  [opcja]  
Wkładki do cylindra wykonane w technologii HIPP:  [opcja]  
Dozowniki boczne [Side feeder]:  [opcja]  
System odgazowania:  [opcja]  
Dozowanie płynów do zasypu pompą perystaltyczną:  [opcja]  
Dozowanie płynów do cylindra pod wysokim ciśnieniem pompą zębatą:  [opcja]  
Dozowanie gazów do cylindra pod ciśnieniem:  [opcja]  
Zdalny nadzór i diagnoza serwisowa:  [opcja]  
System dozowania  Dozowniki wolumetryczne lub grawimetryczne  
System łatwego opróżniania leja zasypu  Tak  
System przedmuchiwania gazem  Tak  
Bezprzewodowe zdalne sterowanie  Opcja  
Ethernet  Tak  
Interfejs użytkownika  "Dotykowy kolorowy monitor 10"""  
Sterowanie  Procesor PLC pracujący w architekturze rozproszonej  
Zabezpieczenie  Tak [przeciążeniowe, przeciwzwarciowe, przeciwporażeniowe]-Wyłącznik główny oraz bezpieczeństwa  
    
Wtryskarka elektryczna MIM-20/1250E    
    
Model  Wtryskarka elektryczna MIM-20/1250E  
Maksymalna objętość próbki [ml] 20  
Maksymalna wielkość wtrysku [ml] 20  
Maksymalna temperatura cylindra  [°C] 300  
Maksymalna temperatura formy  [°C] 300  
Moc grzałek cylindra wtryskowego [W] 600  
Moc grzałek formy [W] 2200  
Maksymalny skok siłownika  [mm] 140  
Skok siłownika przy wtrysku [mm] 0-100  
Powierzchnia przekroju tłoka cylindra wtryskowego [mm^2] 200 [2 cm^2]  
Maksymalna siła wtrysku  [kN] 25 [dla trwałości siłownika elektrycznego 2500 km/15 000 000 cykli wtrysku]  
Maksymalne ciśnienie wtrysku [Bar] 1250 [Dla objętości cylindra wtryskowego 20 cm^3]  
Sterowanie siłą wtrysku  Tak [Można definiować w zakresie do 25 000 N]  
Sterowanie skokiem siłownika  Tak [można definiować skok z rozdzielczością 0,05 mm]  
sterowanie czasem wtrysku  Tak  
Regulacja temperatury formy  Tak [dwie strefy]  
Regulacja temperatury cylindra  Tak [dwie strefy]  
Regulacja temperatury podstawki dla cylindra wtryskowego  Tak [podtrzymuje stałą temperaturę dyszy wtryskowej jedna strefa 20-300oC]  
Forma wtryskowa podstawowa   Tak [szt. 1]  
Wymienne wkładki do formy wtryskowej  Tak [szt. 1]  
Dodatkowe formy wtryskowe [wg zamówienia]  Tak [wg zamówienia]  
Dodatkowe wymienne wkładki do formy wtryskowej [wg zamówienia]  Tak [wg zamówienia]  
Dodatkowy cylinder wtryskowy  Tak [wg zamówienia]  
Dodatkowa podstawka dla cylindra wtryskowego  Tak [wg zamówienia]  
Dokładność pomiaru temperatury [oC] ± 0,3 w zakresie 20-300 oC  
Rozdzielczość pomiaru temperatury [oC]  0,1 w zakresie 20-300 oC  
Regulacja temperatury (stabilizacja)  Wielostrefowy PID sterujący mocą grzania  
Interfejs użytkownika  "Dotykowy kolorowy monitor HMI 7"""  
Sterowanie  Procesor PLC pracujący w architekturze rozproszonej , wyposażony w ekran dotykowy, magistrala komunikacyjna czasu rzeczywistego Power Link  
Bezprzewodowe zdalne sterowanie  Opcja  
Ethernet  Opcja  
Zabezpieczenie  Tak [przeciążeniowe, przeciwzwarciowe, przeciwporażeniowe]-Wyłącznik główny oraz bezpieczeństwa  
    
Wtryskarka pneumatyczna MIM-20/800P / Wtryskarka pneumatyczna MIM-16/1000P    
    
Model  Wtryskarka pneumatyczna MIM-20/800P / Wtryskarka pneumatyczna MIM-16/1000P  
Maksymalna objętość próbki [ml] 20 / 16  
Maksymalna wielkość wtrysku [ml] 20 / 16  
Maksymalna temperatura cylindra  [°C] 300  
Maksymalna temperatura formy  [°C] 300  
Moc grzałek cylindra wtryskowego [W] 600 / 400  
Moc grzałek formy [W] 2200  
Maksymalny skok siłownika  [mm] 140  
Skok siłownika przy wtrysku [mm] 140  
Powierzchnia przekroju tłoka cylindra wtryskowego [mm^2] 200 [2 cm^2] lub 160 [1,6 cm^2]  
Maksymalna siła wtrysku  [kN] 16kN [dla ciśnienia powietrza 8 barów]  
Maksymalne ciśnienie wtrysku [Bar] 800 [Dla objętości cylindra wtryskowego 20 cm^3] / 1000 [Dla objętości cylindra wtryskowego 16 cm^3]  
Sterowanie siłą wtrysku  Tak [Poprzez regulację ciśnienia powietrza do 16 000 N]  
Sterowanie skokiem siłownika  Nie  
sterowanie czasem wtrysku  Nie [zależy od wydajności zasilania powietrzem]  
Regulacja temperatury formy  Tak [dwie strefy]  
Regulacja temperatury cylindra  Tak [dwie strefy]  
Regulacja temperatury podstawki dla cylindra wtryskowego  Tak [podtrzymuje stałą temperaturę dyszy wtryskowej jedna strefa 20-300oC]  
Forma wtryskowa podstawowa   Tak [szt. 1]  
Wymienne wkładki do formy wtryskowej  Tak [szt. 1]  
Dodatkowe formy wtryskowe [wg zamówienia]  Tak [wg zamówienia]  
Dodatkowe wymienne wkładki do formy wtryskowej [wg zamówienia]  Tak [wg zamówienia]  
Dodatkowy cylinder wtryskowy  Tak [wg zamówienia]  
Dodatkowa podstawka dla cylindra wtryskowego  Tak [wg zamówienia]  
Dokładność pomiaru temperatury [oC] ± 0,3 w zakresie 20-300 oC  
Rozdzielczość pomiaru temperatury [oC]  0,1 w zakresie 20-300 oC  
Regulacja temperatury (stabilizacja)  Wielostrefowy PID sterujący mocą grzania  
Interfejs użytkownika  "Dotykowy kolorowy monitor HMI 7"""  
Sterowanie  Procesor PLC pracujący w architekturze rozproszonej , wyposażony w ekran dotykowy, magistrala komunikacyjna czasu rzeczywistego Power Link  
Bezprzewodowe zdalne sterowanie  Opcja  
Ethernet  Opcja  
Zabezpieczenie  Tak [przeciążeniowe, przeciwzwarciowe, przeciwporażeniowe]-Wyłącznik główny oraz bezpieczeństwa  
    
    
Wtryskarka pneumatyczna MIM-11/1200P    
    
Model  Wtryskarka pneumatyczna MIM-11/1200P  
Maksymalna objętość próbki [ml] 11  
Maksymalna wielkość wtrysku [ml] 11  
Maksymalna temperatura cylindra  [°C] 300  
Maksymalna temperatura formy  [°C] 300  
Moc grzałek cylindra  [W] 400  
Moc grzałek formy [W] 400  
Siłownik  Pneumatyczny  
Skok siłownika  [mm] 100  
Maksymalna siła wtrysku  [kN] 15  
Maksymalne ciśnienie wtrysku [Bar] 1200  
Sterowanie siła wtrysku  Tak [regulacja ciśnienia powietrza]  
Sterowanie skokiem siłownika  Nie  
Sterowanie czasem wtrysku  Nie [zależy od wydajności zasilania powietrzem]  
Regulacja temperatury formy  Tak  
Regulacja temperatury cylindra  Tak  
forma wtryskowa podstawowa [szt. 1]  Tak  
Dokładność pomiaru temperatury [oC] ± 0,3 w zakresie 20-300 oC  
Rozdzielczość pomiaru temperatury [oC]  0,1 w zakresie 20-300 oC  
Regulacja temperatury (stabilizacja)  Wielostrefowy PID sterujący mocą grzania  
Interfejs użytkownika  "Dotykowy kolorowy monitor HMI 7"""  
Sterowanie  Procesor PLC pracujący w architekturze rozproszonej , wyposażony w ekran dotykowy  
Dodatkowe formy wtryskowe   Opcja  
Bezprzewodowe zdalne sterowanie  Opcja  
Ethernet  Opcja  
Zabezpieczenie  Tak [przeciążeniowe, przeciwzwarciowe, przeciwporażeniowe]-Wyłącznik główny oraz bezpieczeństwa  
 
Ważne cechy użytkowe
Stanowisko badawcze może być wyposażone w wytłaczarki laboratoryjne jedno i dwuślimakowe.
Cyfrowy system sterowania i komunikacji
Stanowisko badawcze może być wyposażone we wtryskarki laboratoryjne elektryczne lub pneumatyczne.
Wytłaczarka dwuślimakowa stożkowa o pojemności układu uplastyczniającego 5-20 ml może być wyposażona w wymienne wkładki zmieniające objętość układu. Wytłaczarka jako jedyna laboratoryjna wytłaczarka stożkowa na rynku posiada aktywny system odgazowania cylindra.
Ważne cechy użytkowe
Trójdzielna forma ułatwia wyjmowanie kształtek oraz pozwala wtryskiwać różne kształtki za pomocą tej samej formy [wystarczy wymienić 1 element formy]
Stanowisko badawcze może być kontrolowane bezprzewodowo
Wytłaczarki mogą być wyposażone w grawimetryczne systemy dozowania
Wytłaczarki mogą pracować jako współbieżne lub przeciwbieżne
Wytłaczarka elektryczna pozwala w pełni kontrolować:
1. Drogę tłoka.
2. Objętość wtrysku.
3. Prędkość wtrysku.
4. Sekwencje wtrysku.
5. Odprężenie próbki.
6. Można programować proces wtrysku.
Ważne cechy użytkowe

Wkładki do formy wtryskowej:

Wiosełka.

L [mm] 100 h [mm] 2
L [mm] 100 h [mm] 4
L [mm] 140 h [mm] 2
L [mm] 140 h [mm] 4

Belki.

L [mm] 140 W [mm] 10 h [mm] 2
L [mm] 140 W [mm] 10 h [mm] 4
L [mm] 60 W [mm] 10 h [mm] 1

Dyski.

D [mm] 20 h [mm] 2
D [mm] 20 h [mm] 4
D [mm] 20 h [mm] 10
D [mm] 20 h [mm] 1,5
D [mm] 25 h [mm] 1,5
D [mm] 35 h [mm] 1,5

  • ISO 527-2
  • ASTM D638 IV & V
  • ISO 179
  • ASTM 4508
  • wg. oczekiwań klienta

Trójdzielna forma wtryskarki laboratoryjnej ułatwia wyjmowanie kształtek oraz pozwala wtryskiwać różne kształtki za pomocą tej samej formy [ wystarczy wymienić 1 element formy].

Można stosować dowolne kształtki ograniczone wymiarami geometrycznymi formy oraz objętością wtrysku maksymalnie 20 ml.

Ważne cechy użytkowe
W ofercie firmy Sitech3D znajdują się, wytłaczarki laboratoryjne, jedno- i dwuślimakowe, ze ślimakami stożkowymi i równoległymi, oraz urządzenia peryferyjne. Badaniom mogą być poddawane wszelkie tworzywa sztuczne z różnymi dodatkami i wypełniaczami.
Przykładowe polimery które można przetwarzać za pomocą wytłaczarek Sitech3D
PI-Poliimid
TPI-Poliimid termoplastyczny
PAI-Poliamidoimid
PFSA-Kwas perfluorosulfonowy
PAEK-Poliaryloeteroketon
PEEK-Polieteroeteroketon
EAP-Polimer elektroaktywny
PFPE-Perfluorowany polieter
FFKM-Kauczuk perfluorowy
FFPM-Kauczuk perfluorowy
PPSU-Polisulfon fenylenu
PB- Polibutylen
PESU-Polieterosulfon
PSU-Polisulfon
PFA-Perfluoroalkoksy
MFA-Kopolimer tetrafluoroetylenu i perfluorometylowinyloeteru
PVDV-Polifluorek winylidenu
PTFE-Politetrafluoroetylen teflon
ECTFE-Kopolimer etylenu i chlorotrifluoroetylenu
PARA-Półaromatyczne poliaryloamidy
PPA-Poliftalamid
PVDC-Polimer chlorku poliwinylidenu
FKM-Kauczuk Fluorowy
Elastomery
XL-HFFR-Sieciowalny środek zmniejszający palność bez halogenowy
PC-Poliwęglan
PPC-Kopolimer polipropylen
PMMA-Polimetakrylan Metylowy
ABS-Akrylonitryl butadien i styren
PVC-Polichlorek Winylu
PBT- Politereftalan butylenu
PET-Politereftalan etylenu
PCM-Polymer Compound Material
PA-Poliamidy
UHMWPE-Polietylen o ultra wysokiej masie cząsteczkowej
EVA-Kopolimer etylenu i octanu winylu
EPDM-Terpolimer etylenowo-propylenowo-dienowy
EPR -Kauczuk etylenowo-propylenowy
TPU - Termoplastyczny Elastomer Poliuretanowy
PS-Polistyren
PVC-Polichlorek Winylu
PP- Polipropylen
HDPE-Polietylen o dużej gęstości
LDPE-Polietylen o małej gęstości
Polimery amorficzne Polimery semi - krystaliczne Elastomery

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje o naszych produktach były poprawne merytorycznie. Prosimy dane techniczne urządzeń traktować jako orientacyjne, ponieważ w sposób ciągły doskonalimy nasze produkty dostosowując je do zmieniających się technologii. Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu artykułów Kodeksu Cywilnego

X

Poproś o kontakt

Imię i nazwisko:

Nazwa Firmy

e-mail

Telefon

Treść:


chat logo
Zadzwoń