PL | EN

Miniaturowe wytłaczarki laboratoryjne

Wytłaczarki laboratoryjne jednoślimakowe

Wytłaczarki laboratoryjne dwuślimakowe

Wytłaczarki laboratoryjne jednoślimakowe farmaceutyczne

Wytłaczarki laboratoryjne dwuślimakowe farmaceutyczne

Wytłaczarki laboratoryjne

Wytłaczarki laboratoryjne pilotażowe

Wtryskarki laboratoryjne oraz stanowiska do wytłaczania i wtrysku

Walcarki dwuwalcowe laboratoryjne do polimerów i gumy

Laboratoryjne linie z wytłaczarkami jedno i dwuślimakowymi

Linie do produkcji i badań filamentów dla drukarek 3D

Laboratoryjne linie do compoundingu i granulacji z wytłaczarkami mieszającymi

Drukarki 3D zasilane granulatem

Nawijarki do żyłek, taśm lub rurek przeznaczone dla linii wytłaczarkowych

Odciągi gąsienicowe oraz systemy cięcia wytłaczanych profili i rur

Pompy stopionego tworzywa lub gumy przeznaczone dla linii do wytłaczania

Laserowe mikromierze do pomiarów wymiarów geometrycznych

Promienniki podczerwieni

Wytłaczarki laboratoryjne dwuślimakowe farmaceutyczne

Linia laboratoryjna z wytłaczarką LEP-2CC 2x12mm Pharmacy.
Linia laboratoryjna z wytłaczarką LEP-2CC 2x12mm Mini Pharmacy.

Miniaturowe wytłaczarki laboratoryjne dwuślimakowe farmaceutyczne.

Wytłaczanie na gorąco HME (Hot-Melt Extrusion) jest uznaną i stosowaną techniką w przemyśle farmaceutycznym. Jest realną metodą przygotowania wielu rodzajów postaci dawkowania i systemów dostarczania leków nawet tych spersonalizowanych.

Wytłaczane na gorąco postacie dawkowania są zazwyczaj złożonymi mieszaninami aktywnych substancji, funkcjonalnych półproduktów i środków ułatwiających przetwarzanie HME. Metoda oferuje zalety w porównaniu z tradycyjnymi technikami przetwarzania farmaceutycznego. Ważną zaletą jest brak lub ograniczenie rozpuszczalników eliminując czasochłonne etapy suszenia., możliwość przeprowadzenia wielu etapów przetwarzania w jednym procesie. Metoda HME oferuje ciągłość procesu oraz możliwość tworzenia stałych dyspersji i uzyskanie lepszej biodostępności substancji leczniczych, zwłaszcza tych o niskiej rozpuszczalności w wodzie poprzez tworzenie dyspersji molekularnych. Stop można poddać działaniu wysokiego ciśnienia w celu uzyskania większej gęstości produktu. Intensywne mieszanie i ścinanie narzucone przez obracające się ślimaki wytłaczarki powoduje rozbicie i rozprowadzenie agregatów zawieszonych cząstek w stopie polimeru.Miniaturowe wytłaczarki dwuślimakowe stały się niezwykle ważnym narzędziem w badaniach farmaceutycznych, umożliwiając precyzyjne eksperymentowanie i rozwój nowych form leków oraz technologii produkcyjnych. Ich zaawansowane możliwości, kompaktowy design i zdolność do pracy z małymi objętościami surowców sprawiają, że są nieodłącznym elementem w laboratoriach farmaceutycznych. Miniaturowe wytłaczarki dwuślimakowe oferują szereg korzyści w kontekście badań farmaceutycznych. Ich obecność dwóch ślimaków umożliwia lepsze mieszanie i mieszanie się składników, co jest istotne w procesie wytwarzania leków o złożonej formie czy składzie.

Miniaturowe wytłaczarki dwuślimakowe: Nowoczesne narzędzie w badaniach farmaceutycznych.

Miniaturowe wytłaczarki dwuślimakowe wyróżniają się jako nowoczesne, wszechstronne i niezwykle przydatne urządzenia laboratoryjne, umożliwiające precyzyjne badania nad nowymi formami leków oraz procesami ich produkcji. Ich główną zaletą jest obecność dwóch ślimaków, co pozwala na lepsze mieszanie się składników, co jest kluczowe w produkcji leków o złożonej formie lub składzie. Ponadto, ich kompaktowy rozmiar zapewnia oszczędność miejsca w laboratorium, a precyzyjna kontrola parametrów procesu umożliwia dokładne badanie wpływu różnych czynników na proces wytwarzania leków. Miniaturowe wytłaczarki dwuślimakowe są powszechnie wykorzystywane w badaniach nad nowymi formami leków, takimi jak tabletki o kontrolowanym uwalnianiu, mikrokapsułki czy granulaty. Dzięki precyzyjnej kontroli procesu wytłaczania, badacze mogą eksperymentować z różnymi składnikami i proporcjami, aby uzyskać optymalne właściwości leków, takie jak stabilność, biodostępność i efektywność terapeutyczna.

Miniaturowe wytłaczarki laboratoryjne farmaceutyczne do badań nad nowymi lekami LEP-2CC 2x12mm.

Mieszające wytłaczarki farmaceutyczne laboratoryjne to małe wersje wytłaczarek produkcyjnych. Istnieje jednak wiele różnić pomiędzy wytłaczarkami laboratoryjnymi a produkcyjnymi. Wytłaczarki laboratoryjne są bardziej bogato wyposażane w funkcje pozwalające prowadzić badania wielu materiałów co czyni je urządzeniami bardzo uniwersalnymi. Kluczowym czynnikiem udanego skalowania wielkości wytwarzania jest zapewnienie, że materiał ma dokładnie takie samo doświadczenie w wytłaczarkach laboratoryjnych jak w wytłaczarkach farmaceutycznych produkcyjnych. Wytłaczarki laboratoryjne są w pełni konfigurowalne i mogą być wyposażone w specjalistyczne oprzyrządowanie do kontroli procesu, aby stale mierzyć i rejestrować parametry w celu dokładnego odwzorowania procesu.

Parametry techniczne naszych wytłaczarek farmaceutycznych są wysokie. Nasze wytłaczarki są kompaktowe, wszechstronne, jednocześnie stabilne i precyzyjne. Posiadają wbudowane sterowanie cyfrowe z dotykowym panelem operatora, mogą pracować w sieci Ethernet. Nie wymagają do pracy podłączenia do zewnętrznego komputera, mogą być sterowane bezprzewodowo z tabletu.

Posiadają funkcjonalności ułatwiające i przyspieszające proces badawczy. Wytłaczarki farmaceutyczne laboratoryjne są wyposażone w bogaty zestaw precyzyjnych czujników pomiarowych.

 • Wytłaczarki laboratoryjne są idealne, aby zapewnić krótki czas dostawy i reakcji w przypadku serii o małej objętości lub prób pilotażowych. Mogą być dostosowane do wszystkich zastosowań.
 • Są zaprojektowane, aby umożliwić sprawne opracowywanie nowych produktów i testowanie nowych procesów wytłaczania może mieć kluczowe znaczenie dla firmy produkcyjnej lub laboratoriom badawczego. Wytłaczarki laboratoryjne mogą być używane w celu skrócenia czasu wprowadzenia nowych produktów farmaceutycznych na rynek.
 • Za pomocą wytłaczarek laboratoryjnych do wytłaczania farmaceutycznego można badać aktywne leków (API). Można testować różne formuły, aby dowiedzieć się, jak zachowują się podczas wytłaczania. Ilości wytłoczonych próbek zwykle jest wystarczająca, aby można łatwo je wykonać do testowania i oceny nowo powstałego produktu.
 • Ciągłe badania i rozwój zapewniają ciągłe doskonalenie i optymalizację produktów końcowych. Produkty końcowe wymagają kontroli jakości. Najłatwiej można to przeprowadzić w skali laboratoryjnej.
 • Uniwersalne wytłaczarki laboratoryjne przeznaczone do małych partii produktu, z możliwością szybkiej zmiany prowadzonego procesu badawczego mogą być skutecznie wykorzystane w procesie szkolenia. Pozwalają efektywnie wykorzystać czas oraz maksymalizują efektywność szkolenia. Wytłaczarki laboratoryjne to idealne urządzenia do praktycznego zdobywania nowej wiedzy i doświadczenia.

Elementy budowy wytłaczarki farmaceutycznej:

 • Zbiornik karmienia (podawanie grawimetryczne lub wolumetryczne).
 • Cylinder wytłaczarki z precyzyjną regulacją temperatury (ogrzewanie i/lub chłodzenie).
 • Ślimaki o budowie segmentowej w układzie równoległym 
 • Matryca formująca wytłaczany produkt (dostępne są różne konfiguracje matryc).

Wyposażenie dodatkowe wytłaczarki farmaceutycznej:

 • Technologia analizy procesowej – zapis wszystkich danych pomiarowych.
 • Pompy próżniowe do odgazowywania układu uplastyczniającego wytłaczarki.
 • Pompy do podawania płynów do cylindra wytłaczarki.
 • Granulatory farmaceutyczne do cięcia wytłaczanego materiału.
 • Walce kalandrujące do formowania taśm lub folii.
 • Wanny chłodzące.
 • Dozowniki grawimetryczne.
 • Dozowniki boczne.

Wytłaczarka farmaceutyczna zapewnia pomiar i monitorowanie następujących parametrów w procesie wytłaczania za pomocą standardowego oprzyrządowania:

 • Ciśnienia stopu wewnątrz cylindra wytłaczarki.
 • Temperatury stopu wewnątrz cylindra wytłaczarki.
 • Siły osiowej działającej na ślimaki.
 • Temperatury stref cylindra wytłaczarki.
 • Momentu obrotowego ślimaków wytłaczarki
 • Poboru energii elektrycznej.
 • Temperatury matryc wytłaczarkowych.
 • Prędkości obrotowej ślimaków wytłaczarki
 • Temperatura otoczenia.
 • Wilgotności względnej otoczenia
 • Poziomu próżni w otworze wentylacyjnym (w stosownych przypadkach)
 • Wytłaczarki mogą być wyposażone w dodatkowe czujniki temperatury i ciśniena w zależnosci od wyposażenia dodatkowego lub(i) oczekiwań klienta.

Monitorując parametry pracy wytłaczarki, można skutecznie prowadzić badania nad procesem wytłaczania. Musi być spełniony warunek, że dokonywane pomiary są wiarygodne a działanie regulatorów jest pewne i powtarzalne. W ten sposób proces badawczy może być utrzymywany i optymalizowany oraz może charakteryzować się ważnymi aspektami procesu. Parametry systemu wytłaczania, takie jak energia właściwa, mogą być określone przez te parametry. Wspomniane wyżej oprzyrządowanie wytłaczarki pozwala operatorowi sterować wytłaczarką w optymalny sposób. Niektóre krytyczne atrybuty jakości mogą być łączone za pomocą parametrów systemu wytłaczania z wartościami monitorowanymi za pomocą oprzyrządowania wytłaczarki. Ważne jest, aby zmiany parametrów pracy wytłaczarki były wiarygodne i dokładnie mierzone.
Wytłaczarki laboratoryjne mają modułową konstrukcję, aby ułatwić zmiany konfiguracji. Zwłaszcza konfiguracja ślimaków wytłaczarki ma znaczący wpływ na proces wytłaczania i może być zaprojektowana tak, aby osiągnąć wysokie lub niskie ścinanie.

Parametry określające ślimaki wytłaczarki farmaceutycznej:

Podstawowe parametry mechaniczne wytłaczarki: (Di) jest średnicą wewnętrzną ślimaka wytłaczarki, a (Do) średnicą cylindra wytłaczarki. Stosunek Do/D jest bardzo ważny i wskazuje dostępną wolną objętość ślimaków wytłaczarki. Długość cylindra wytłaczarki, jest podawana jako wielokrotność średnicy cylindra wytłaczarki [Do]. Oznacza to, że wytłaczarka o długości funkcjonalnej 40 L/D ma długość równą 40-krotności średnicy zewnętrznej ślimaków wytłaczarki. Do celów skalowania ważne jest, aby zachować stałą długość funkcjonalną i stosunek Do/Di. Konfiguracja ślimaków może być zróżnicowana w zależności od liczby i rozmieszczenia elementów transportowych i ugniatających oraz mieszających.

Zalety wytłaczania farmaceutycznego na gorąco [HME]. W przemyśle farmaceutycznym wytłaczanie topliwe było wykorzystywane do różnych celów, takich jak:

 • Zwiększenie szybkości rozpuszczania i biodostępności leku.
 • Kontrolowanie lub modyfikowanie uwalniania leków.
 • Maskowanie smaku produktu końcowego.
 • Stabilizowanie interfejsu substancji czynnej API.
 • Tworzenie magazynów pozajelitowych i systemów dostarczania miejscowego leku.
 • Modyfikację lub dodanie grupy funkcyjnej.
 • Kontrolowana degradacja i sieciowanie polimerów w celu wytworzenia produktu o kontrolowanym rozkładzie masy cząsteczkowej.
 • Mieszanie reaktywne które polega na wytłaczaniu dwóch lub więcej kompatybilnych mieszanek polimerowych, co prowadzi do formacji kompleksu polimerowo-polimerowego.

Zwiększenie szybkości rozpuszczania i biodostępności API, które są słabo rozpuszczalne w wodzie, są ważnymi wyzwaniami w rozwoju postaci dawkowania. Jednym z podejść jest formowanie stałego roztworu dyspersji leku z hydrofilowymi substancjami pomocniczymi. Roztwór stały jest idealnym typem do zwiększania uwalniania leku. W takim preparacie lek jest rozpuszczany molekularnie i ma niższą barierę termodynamiczną do rozpuszczania. Po opracowaniu formuły, wytłaczanie na gorąco jest niezawodnym i solidnym procesem oferującym korzyści w zakresie efektywności kosztowej. W porównaniu z innymi procesami produkcji roztworów stałych proces wytłaczania jest znacznie mniej złożony. Wytwarzanie takich postaci dawkowania wymaga tylko kilku kroków i pozwala uniknąć stosowania rozpuszczalników organicznych.

Wytłaczanie na gorąco ma również zalety w porównaniu z metodami formowania stałego roztworu / dyspersji metodami rozpuszczalnikowymi:

 • Nie ma potrzeby obchodzenia się z rozpuszczalnikami palnymi.
 • Brak pozostałości rozpuszczalników wq produkcie końcowym.
 • Możliwość ciągłej obróbki matriałów (wytłaczarki sa dobrze przystosowane do pracy ciągłej).
 • Mniej etapów procesu.
 • Wysoka gęstość produktu po wytłoczeniu.
 • Mozna uzyskać niepylące produkty (granulki).
 • Sprzęt do wytłaczania farmaceutycznego zajmuje mało miejsca w porównaniu do konwencjonalnych mieszalników.
 • Proces wytłaczania nie wymaga wody, jednak istnieje możliwość podawania wody do cylindra wytłaczarki pod niskim lub wysokim ciśnieniem.

Oprócz doustnych preparatów leczniczych, technika wytłaczania na gorąco może być stosowana do produkcji pozajelitowych magazynów, takich jak implanty i stenty oraz miejscowe systemy dostarczania, takie jak plastry skórne lub przezskórne. W przypadku tych aplikacji proces wytłaczania jest często łączony z etapem kształtowania lub formowaniem wtryskowym.

Spojrzenie w przyszłość wytłaczania farmaceutycznego na gorąco HME.

Docenia się wartość „przetwarzania ciągłego” w przemyśle farmaceutycznym. Wytłaczanie na gorąco (HME) jest procesem produkcyjnym szeroko stosowanym w przemyśle tworzyw sztucznych i ma znaczny potencjał jako ciągły proces farmaceutyczny. Nowe jednostki chemiczne, które wykazują słabą biodostępność z powodu problemów z rozpuszczalnością, są głównymi kandydatami do wytłaczania na gorąco. Technologię tę można zastosować do zdyspergowania takich leków w danej matrycy na poziomie molekularnym poprzez tworzenie roztworu stałego. W połączeniu z zastosowaniem zdyspergowanych, amorficznych i molekularnie rozpuszczonych układów, można zastosować szereg innych technik formulacji przy użyciu podejścia wytłaczania ze stopu. Wykazano również, że HME zapewnia wiele różnych korzyści w produkcji cienkich folii zarówno do podawania leków, jak i do opatrywania ran. Technologie wytłaczania na gorąco mogą oferować liczne korzyści w porównaniu z tradycyjnymi metodami. Krótsze i bardziej wydajne czasy dojścia do produktu końcowego. Korzyści środowiskowe wynikające z eliminacji rozpuszczalników w przetwórstwie (w tym możliwość recyklingu). Zwiększona wydajność dostarczania leków pacjentowi sprawiają, że wytłaczanie na gorąco może być ekscytującym wyzwaniem dla naukowców z branży farmaceutycznej. Można przygotować szeroki zakres postaci dawkowania i aplikacji od doustnych do miejscowych. Stałe dyspersje lub stałe rozpuszczenia leku osadzonego w matrycach nośnikowych mogą pozwolić na stosowanie trwałego uwalniania i poprawę szybkości rozpuszczania. Dostępny jest szeroki wybór funkcjonalnych substancji pomocniczych. Utrudnieniem jest możliwa degradacja leku i matrycy, która może wynikać z wysokich temperatur procesu i sił ścinających. Wyzwania te można jednak przezwyciężyć poprzez formułowanie i projektowanie sprzętu i podejście inżynierskie. Wybór nośników o niskiej temperaturze topnienia lub zastosowanie kompatybilnych plastyfikatorów może obniżyć


Ważne cechy techniczne miniaturowych wytłaczarek farmaceutycznych:

Miniaturowe wytłaczarki dwuślimakowe oferują wiele korzyści w kontekście badań naukowych. Dzięki wykorzystaniu dwóch ślimaków, zapewniają one lepsze mieszanie się materiałów, co jest istotne zwłaszcza w przypadku złożonych procesów chemicznych czy produkcji materiałów kompozytowych. Ponadto, ich kompaktowy rozmiar pozwala na oszczędność miejsca w laboratorium, a precyzyjna kontrola parametrów procesu umożliwia dokładne eksperymentowanie i analizę danych.

 • Wytłaczarki mogą pracować jako współbieżne oraz po zmianie trybu pracy jako przeciwbieżne o zakresie L/D do 48.
 • Kluczowym czynnikiem decydującym, o jakości i wiarygodności badań nad procesem wytłaczania farmaceutycznego jest kontrola i wiarygodny pomiar temperatury stopu w każdej ze stref wytłaczarki.
 • Cylinder wytłaczarki farmaceutycznej jest dzielony wzdłuż osi podłużnej w celu uzyskania możliwości optycznej kontroli procesu uplastyczniania i mieszania stopu.
 • Cylinder wytłaczarki jest wyposażony w porty dla dozowników bocznych oraz porty w górnej części cylindra do dozowania płynów lub gazów. Grzałki są rozmieszczone w taki sposób, aby ciepło było rozprowadzane równomiernie w każdej strefie grzewczo chłodzącej cylindra wytłaczarki farmaceutycznej.
 • Czujniki mierzące temperaturę są rozmieszczone w taki sposób, aby zapewniać wiarygodny pomiar temperatury i ograniczać zakłócenia pomiaru pochodzące od grzałek pracujących w wyższej temperaturze niż układ uplastyczniający.
 • Aby uniknąć niekontrolowanych wzrostów temperatury każda strefa cylindra jest wyposażona w wydajny i szybki układ chłodzenia, który współpracuje z układem grzania cylindra wytłaczarki farmaceutycznej.
 • Precyzyjną kontrolę temperatury układu uplastyczniającego wytłaczarki zapewnia wielostrefowy regulator temperatury zaprojektowany przez naszą firmę.
 • Układ sterowania temperaturą posiada możliwość kalibracji i kształtowania charakterystyki ogrzewania i chłodzenia układu uplastyczniającego przez badacza.
 • Zaprojektowaliśmy cylindry z wymiennymi wkładkami stanowiącymi powierzchnię roboczą cylindra wytłaczarki. W praktyce oznacza to, że możemy poprzez wymianę wkładek cylindra w ciągu krótkiego czasu przystosować wytłaczarkę do pracy z innymi materiałami. Wymienne wkładki pozwalają na szybką i relatywnie tanią regeneracje układu uplastyczniającego. Wkładki w zasadzie mogą być wykonane z dowolnego materiału i w technologii, która się nadaje do tego celu. Komplet ślimaków jest łatwy do wymiany na inny. Można prowadzić badania nad praktycznie wszystkimi materiałami obejmującymi przemysł medyczny, farmaceutyczny.
 • Wytłaczarki badawcze mogą być wyposażone w precyzyjny tensometryczny pomiar siły działającej na ślimaki wzdłuż, mechanizm ten dodatkowo rozszerza możliwości prowadzenia badań.
 • Wytłaczarki z przekładnią Vertex II zastępują dwie wytłaczarki, rozszerzając możliwości prowadzenia badań. Nasze wytłaczarki są wyposażone w przekładnie rozdzielającą moment obrotowy, które mogą pracować, jako współbieżne oraz przeciwbieżne, zmiana kierunku wirowania jest dokonywana automatyczne z pulpitu operatora.

Ważne cechy użytkowe miniaturowych wytłaczarek dwuślimakowych farmaceutycznych.

Badania nad procesami produkcyjnymi leków wymagają precyzyjnej kontroli parametrów procesu oraz możliwości prowadzenia eksperymentów na małą skalę. Miniaturowe wytłaczarki dwuślimakowe umożliwiają badanie różnych etapów procesu wytwarzania leków, identyfikację optymalnych warunków produkcji oraz optymalizację efektywności i wydajności procesu. Miniaturowe wytłaczarki dwuślimakowe stanowią niezastąpione narzędzie w badaniach farmaceutycznych, umożliwiając precyzyjne eksperymentowanie z różnymi formami leków oraz procesami produkcyjnymi. Ich wszechstronne zastosowanie oraz perspektywy rozwoju sprawiają, że są nieocenionym elementem w prowadzeniu badań nad innowacyjnymi produktami farmaceutycznymi i technologiami produkcji. Dzięki nim naukowcy mają możliwość skutecznego poszukiwania nowych rozwiązań terapeutycznych, przyczyniając się do dalszego postępu w dziedzinie farmacji.

 • Duży zakres możliwości prowadzenia badań laboratoryjnych.
 • Praca współbieżna lub współbieżna i przeciwbieżna.
 • Wysoki moment obrotowy ślimaków wytłaczarki.
 • Wysoki zakres obrotów ślimaków wytłaczarki.
 • Cylinder wytłaczarki dzielony wzdłuż osi poziomej.
 • Wysokie dopuszczalne ciśnienie wewnątrz cylindra wytłaczarki.
 • Dedykowane dozowniki boczne sterowane przez komputer PLC wytłaczarki.
 • Wydajny i ekonomiczny strefowy system grzewczo – chłodzący cylindra wytłaczarki.
 • Niskie zużycie energii w trakcie pracy wytłaczarki.
 • Ergonomiczna obsługa, bogate wyposażenie dodatkowe.
 • Gabaryty urządzenia dostosowane do warunków laboratorium.
 • Zaawansowane oprogramowanie badawcze.
 • Cyfrowy system sterowania PLC z dotykowym panelem HMI.
 • Zdalne bezprzewodowe sterowanie z tabletu.
 • Zdalny serwis oraz aktualizacja oprogramowania wytłaczarki.
 • Modułowa konstrukcja wytłaczarki laboratoryjnej.


X

Poproś o kontakt

Imię i nazwisko:

Nazwa Firmy

e-mail

Telefon

Treść:


chat logo
Zadzwoń