PL | EN
Wytłaczarki, walcarki oraz urządzenia laboratoryjne dla przetwórstwa tworzyw termoplastycznych.

Wytłaczarki, walcarki oraz urządzenia laboratoryjne dla przetwórstwa tworzyw termoplastycznych.

Rynek tworzyw sztucznych oraz innych materiałów, które można wytłaczać oczekuje więcej nowych technologii. Dlatego ośrodki i laboratoria prowadzące badania nad wytłaczaniem tworzyw sztucznych poszukują coraz bardziej złożonych, szybszych, inteligentniejszych i lepszej jakości rozwiązań w zakresie wytłaczania różnych materiałów.

Wiąże się to z koniecznością optymalizacji wytłaczarek, projektowania nowych wytłaczarek laboratoryjnych, materiałów, procesów i technologii wytłaczania.

Innowacyjność w zakresie budowy extruderów oraz ich wyposażenia ma kluczowe znaczenie dla technologii wytłaczania tworzyw sztucznych.

Ewolucja materiałów polimerowych ich kompozytów staje się głównym wyzwaniem w zakresie badań procesu wytłaczania tworzyw sztucznych. Coraz mniej linii do wytłaczania przetwarza materiały pierwotne; wynika to głównie z wysokich kosztów i przyczyn środowiskowych.
Wytłaczarki laboratoryjne do tworzyw sztucznych.

Wytłaczarki laboratoryjne do przetwarzania mieszanek polimerowych.

Producenci wytłaczarek laboratoryjnych i urządzeń towarzyszących dostosowują się do nowych i zróżnicowanych materiałów polimerowych. Klienci poszukują łatwości użytkowania i elastyczności wytłaczarek laboratoryjnych. Przepisy rządowe dotyczące bezpieczeństwa i środowiska stanowią nieustanne wyzwanie. Klienci poszukują wytłaczarek laboratoryjnych, które mogą skutecznie i wiarygodnie symulować urządzenia produkcyjne. Laboratoria wykorzystują wytłaczarki do opracowywania nowych mieszanek tworzyw lub do zapewnienia jakości własnych systemów wytłaczania.

Nasze laboratoryjne wytłaczarki do tworzyw sztucznych zapewniają naukowcom wysoką zdolność do odwzorowania i projektowania przemysłowych procesów ekstrudowania w warunkach laboratorium badawczego. Ze względu na wysoką złożoność procesu wytłaczania, extruder badawczy powinien posiadać wszystkie możliwości wytłaczarek przemysłowych a nawet je przewyższać pod tym względem. Nasze laboratoryjne wytłaczarki do tworzyw polimerowych posiadają wysokie parametry techniczne, wysoką funkcjonalność oraz są wiarygodne, powtarzalne w zakresie pomiarów parametrów przetwarzania. Umożliwiają przetwarzanie praktycznie wszystkich tworzyw sztucznych oraz wielu innych materiałów plastycznych i termoplastycznych. Czas przygotowania ekstrudera do kolejnych badań jest krótki. W praktyce laboratorium badawczego spełnienie takiego założenia oznacza, że w krótkim czasie wytłaczarka laboratoryjna musi osiągnąć i ustabilizować zadane przez naukowca parametry pracy. Ta cecha pozwala szanować czas naukowca. Zmiany zadanych parametrów musza być wiarygodne, powtarzalne i szybkie. Wszystkie dane pomiarowe muszą być wiarygodne.

Możesz uzyskać niezawodne powiększanie skali, skrócony czas badania lub wprowadzania produktu z tworzywa na rynek. Nasze laboratoryjne wytłaczarki dwuślimakowe oferują elastyczne konfiguracje sprzętowe od małych partii do produkcji w skali pilotażowej lub produkcji małoseryjnej i doskonale nadają się do badań i rozwoju w sektorach polimerów, farmacji, biologii i nanotechnologii. Producenci farmaceutyków potrzebują precyzyjnych i wiarygodnych laboratoryjnych wytłaczarek dwuślimakowych, na których można polegać, aby tworzyć nowe mieszanki leków dyspergowanych w matrycy polimerowej. Nasze wytłaczarki spełniają szeroki zakres wymagań procesowych nawet w przypadku najtrudniejszych preparatów.

Wyzwaniem dla producenta wytłaczarek laboratoryjnych pozostaje utrzymanie prostoty i wygody obsługi ekstruderów laboratoryjnych. Można powiedzieć, jeśli uraądzenie  jest funkcjonalne, łatwe w obsłudze i zaprojektowane do wygodnej obsługi, szansa, że ludzie będą z tego urządzenia korzystać, znacznie wzrasta.

Nasze wytłaczarki są zaprojektowane z myślą o oszczędności miejsca, pieniędzy i czasu. Aby zmaksymalizować produktywność, umożliwiając szybkie zmiany badanych materiałów.

Laboratoryjne wytłaczarki dwuślimakowe 2x24 mm ( współbieżne/przeciwbieżne).

Rys.1 Laboratoryjne wytłaczarki dwuślimakowe 2x24 mm ( współbieżne/przeciwbieżne).

Laboratoryjne wytłaczarki dwuślimakowe 2x12 mm ( współbieżne/przeciwbieżne).

Rys.2 Laboratoryjne wytłaczarki dwuślimakowe 2x12 mm ( współbieżne/przeciwbieżne).

Laboratoryjne wytłaczarki jednoślimakowe 12-32 mm.

Rys.3 Laboratoryjne wytłaczarki jednoślimakowe 12-32 mm.

Walcarki laboratoryjne do przetwarzania mieszanek polimerowych.

Cechą charakterystyczną laboratoryjnych walcarek do tworzyw sztucznych, gumy oraz innych materiałów powinien być szeroki zakres parametrów użytkowych, analogicznie jak w przypadku laboratoryjnych wytłaczarek do tworzyw. Spełnienie tych warunków umożliwia realizowanie szerokiego zakresu badań nad procesami przetwórczymi dla różnorodnych tworzyw oraz innych materiałów.

Najważniejszą właściwością naszych walcarek laboratoryjnych jest zdolność symulacji procesów przemysłowego walcowania w warunkach laboratorium. Równie ważne jest bezpieczeństwo obsługi walcarki, ergonomia i krótki czas przygotowania walcarki do kolejnego badania.

Parametry użytkowe walcarki określają możliwości prowadzenia badań tworzyw oraz gumy.

Walcarka dwuwalcowa wyposażona jest w mechanizmy podwajające na niezależną regulację prędkości obrotowej każdego z walców. Napędy walców powinny dysponować dużą mocą niezależnie dla każdego walca walcarki, aby umożliwić badanie różnorodnych tworzyw, gumy oraz innych materiałów. Niezależne napędy walców umożliwiają regulację frykcji w pełnym zakresie z dużą dokładnością. Unikalny elektryczny mechanizm regulacji szczeliny pomiędzy walcami automatycznie kontroluje wzajemną równoległość walców walcarki w trakcie pracy. Możliwość szybkiego nastawienia szczeliny między walcami, jej ciągła kontrola oraz możliwość zmiany w czasie procesu walcowania decydują o sprawności procesu i oszczędności materiału.

Mechanizmy napędowy oraz regulujący odległość pomiędzy walcami są przystosowane do przenoszenia dużych momentów obrotowych oraz sił w trakcie walcowania tworzyw lub gumy. Walcarka może być wyposażona w automatyczne programowane dozowniki płynów oraz granulek. Wszystkie ustawienia mogą być zapisane w pamięci urządzenia. Wszystkie mierzone parametry można zapisywać na nośniku pamięci w dowolnych odstępach czasu od 1 s. Pomiar temperatury walców walcarki dokonywany jest poprzez 6 precyzyjnych przetworników temperatury, rozmieszczonych w taki sposób, aby możliwa była kontrola wzdłuż oraz po obwodzie walca. Walcarka jest uniwersalnym precyzyjnym zautomatyzowanym narzędziem badawczym. Umożliwia prowadzenie badań mieszanek gumy oraz polimerów.

Walcarka pozwala na precyzyjną niezależną regulacje prędkości walców oraz odległości pomiędzy walcami [szczelina robocza]. Odległość pomiędzy walcami jest kompensowana w zależności od temperatury walców walcarki. Oznacza to, że nie ulega ona zmianie [zmniejszeniu] na skutek zwiększania średnicy walców wraz ze wzrostem temperatury. Cyfrowy sterownik walcarki dba o to, aby szczelina nie ulegała zmianie niezależnie od temperatury walcowanego tworzywa lub gumy. Mechanizm kompensacji wielkości szczeliny ma kluczowe znaczenie w przypadku walcowania cienkich folii o grubości poniżej 0,5 mm. Walcarka dokonuje precyzyjnych pomiarów temperatury niezależnie dla trzech stref każdego walca. Mierzone precyzyjnie są siły działające pomiędzy walcami oraz parametry każdego silnika napędowego.

Laboratoryjne walcarki do tworzyw sztucznych i gumy LM 150/320, LM 200/400, LM 250/500.

Rys.4 Laboratoryjne walcarki do tworzyw sztucznych i gumy LM 150/320, LM 200/400, LM 250/500. 

Stanowisko do wytwarzania metodą wtrysku kształtek do badań testowych właściwości mechanicznych tworzyw termoplastycznych.

Stanowisko do wytwarzania metodą wtrysku kształtek do badań testowych właściwości mechanicznych tworzyw termoplastycznych optymalizuje proces rozwoju, umożliwiając testowanie właściwości próbek od 5 ml do 20 ml. Potrzeba wytwarzania różnych próbek o zmieniającej się geometrii w połączeniu z ograniczoną ilością materiału może często powodować ogromne trudności w rozwoju produktu.

Rygorystyczne zarządzanie wszystkimi parametrami podczas tworzenia próbki umożliwia optymalną powtarzalność oraz precyzję prowadzonych badań. Niezamierzony potencjalny wpływ użytkownika, na jakość próbki został ograniczony poprzez kontrolę, a także przechowywanie wszystkich parametrów pracy urządzeń.

Wtryskarka może być wyposażona w formy do wiosełek, beleczek, krążków i innych stanowiących próbki do badań tworzyw sztucznych. Przygotowane formy spełniają obecne normy, a także mogą być przystosowane do konkretnych potrzeb klienta. Gotowe próbki mogą posłużyć min. do badań wytrzymałościowych tworzyw termoplastycznych, badań udarności według Charpy’ego, oznaczania twardości metodą Shore’a, a także do wyznaczania właściwości mechanicznych oraz modułu sprężystości np. przy rozciąganiu lub zginaniu. Co więcej, uzyskane formy świetnie sprawdzą się do badań dotyczących degradacji termicznej materiałów polimerowych oraz w wyznaczaniu skurczu przetwórczego i wtórnego tworzyw sztucznych.

Próbki do badań można wytwarzać z proszków, granulatu lub za pomocą bezpośredniego transferu z wytłaczaki dwuślimakowej stożkowej lub równoległej. Geometria wtryskiwanych próbek jest oferowana od ustalonych standardów oraz do niestandardowych form, które można zamówić indywidualnie.

System do badań został zaprojektowany w oparciu o mikro wtryskarki oraz mikro wytłaczarkę stożkową, jako system wtrysku tłokowego próbek do badań. System pozwala radykalnie zmniejszyć, w porównaniu z konwencjonalnymi urządzeniami do formowania wtryskowego, ilość zużywanego materiału dzięki niewielkiej objętości cylindra wtryskarki oraz objętości układu uplastyczniającego wytłaczarki.

Powyżej zostały krótko opisane trzy podstawowe urządzenia do prowadzenia badań nad wytłaczaniem oraz właściwościami tworzyw sztucznych oraz innych materiałow plastycznych i termoplastycznych.

Nasza oferta zawiera wiele modeli wytłaczarek jedno i dwuślimakowych, walcarek, mikro wtryskarek, granulatorów oraz innych urządzeń linii do badań. Urządzenia z naszej oferty umożliwiają zaoferowanie wielu nawet nietypowych i spersonalizowanych stanowisk i linii służących do badań nad nowymi polimerami, kompozytami oraz innymi materiałami.

Stanowisko do wtrysku kształtek do badań z wytłaczarką stożkową lub równoległą 2x12mm.

Rys.5 Stanowisko do wtrysku kształtek do badań z wytłaczarką stożkową lub równoległą 2x12mm.

Zobacz także:

Druk 3D części o dużych gabarytach metodą wytłaczania z granulatu.

Postęp w technologii wytłaczania dwuślimakowego skoncentrowany na mieszaniu.

Wytłaczanie analogów mięsa odpowiedzią na potrzeby konsumentów.

Filament ABS Akrylonitryl-Butadien-Styren.

Biodegradowalne polimery w różnych środowiskach.

Biodegradowalny filament - przyszłość druku 3D.

Polimer PLA jak powstaje i jakie ma właściwości użytkowe?

Popularne materiały (filamenty) termoplastyczne stosowane w drukowaniu 3D.

Produkty farmaceutyczne wytwarzane metodą wytłaczania.

Jaki i gdzie kupić filament - baza wiedzy o filamentach do druku 3D?

X

Poproś o kontakt

Imię i nazwisko:

Nazwa Firmy

e-mail

Telefon

Treść:


chat logo
Zadzwoń